نویسنده: سلام مسیحی

نان روزانه

یکشنبه ۵ بهمن

متی ۲۶‏:‏۳۶‏-‏۴۶

«… در اینجا بمانید و با من بیدار باشید.» (آیهٔ ۳۸)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۵ بهمن

شمشیری در قلب تو

لوقا ۳۵:۲

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.