دسته: دست‌نوشته‌ها

Loading

نان روزانه

چهارشنبه ۲۸ مهر

اشعیا ۲:‏۱-‏۱۱

«ایشان شمشیرهای خود را برای ساختن گاوآهن خواهند شکست...» (آیۀ ۴)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۸ مهر

ای فرزندان، بیایید آماده باشیم!

اول یوحنا ۲۸:۲

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.