بایگانی‌ها: نان روزانه

جمعه ۳ بهمن

متی ۲۶‏:‏۱‏-‏۱۶

«این اِسراف برای چیست؟» (آیهٔ ۸)

نان روزانه

جمعه ۳ بهمن

متی ۲۶‏:‏۱‏-‏۱۶

«این اِسراف برای چیست؟» (آیهٔ ۸)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۳ بهمن

رویای هر زن یهود، نصیب یک غیریهود

روت ۱۶:۱ب

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.