نان روزانه

کلام امروز: اشعیا ۹:‏۸ تا ۱۰:‏۴ | مطالعهٔ کتاب مقدس: مزمورهای ۴۶ و ۴۷متی ۷:‏۱-‏۱۲

اشعیا به‌تندی از ارتداد قوم اسرائیل انتقاد می‌کند. «جملگی خدانشناس و شریرند.» این یکی از یأس‌آورترین و اندوه‌بارترین بخش‌های کتاب‌مقدس است. حتی یک آدم اَمین نیز یافت نمی‌شد. به‌همین سبب است که دست خدا برای داوری و مکافات علیه قومش دراز شده بود. این عبارت چهار بار تکرار شده است: «… خشم او هنوز برگردانیده نشده و دست او همچنان دراز است.».
دست انسان اگر به صورت مچِ گره‌شده یا به شکل یک سلام نظامی هراس‌انگیز یا با گرفتن اسلحه نمایان شود، می‌تواند تهدیدکننده باشد. اما همان دست می‌تواند کودکی آشفته را آرام سازد. دو نفر که عاشق یکدیگرند یا پیمان ازدواج می‌بندند، دست در دست هم می‌نهند. دست می‌تواند عامل شفا باشد، چه از طریق آیینی مقدس و چه در اتاق عمل جراحی. لذا چندان تعجب‌آور نیست که تصویرپردازی دربارۀ دست خدا چنین تأثیر نیرومندی بر ذهن انسان می‌گذارد.

اما ممکن نیست ایمانداران این آیات را بخوانند و به یاد شکل دیگری از «دراز شدن دست» نیفتند- دست‌های عیسی که به صلیب میخکوب شده بود. دست‌های او دراز شده بود، اما نه برای محکوم ساختن، بلکه به نشانۀ شفقت و دلسوزی. همچنین همین دست‌های عیسی جذامیان را لمس می‌کرد و کودکان را در آغوش می‌کشید. همین دست بود که بر بیماران، بر ناشنوایان و بر مفلوجان نهاده می‌شد. نمی‌توانیم ببینیم که «دست او همچنان دراز است»، بدون اینکه کار آشتی‌بخش دست‌های عیسای مسیح در جهان خود را تشخیص دهیم. دعایی که معمولاً نادرست به قدیسه ترزای اهل آویلا نسبت داده شده، می‌گوید که مسیح در حال حاضر بر روی زمین، هیچ دستی ندارد جز دست‌های ما. امروز دست خود را به سوی چه کسی دراز خواهیم کرد؟

دعای امروز

ای پدر آسمانی،
ای تو که پسر متبارکت نمایان گشت
تا کارهای ابلیس را نابود سازد،
و ما را تبدیل کند به فرزندان خدا و وارثان حیات جاویدان:
عنایت فرما تا ما که این امید را داریم،
خود را پاک سازیم، آن‌گونه که او پاک است،
تا چون او در قدرت و شکوهی عظیم ظاهر شود،
در پادشاهی جاویدان و پرجلالش، مانند او شویم؛
در آنجا که او با تو زنده است و سلطنت می‌کند،
در اتحاد با روح‌القدس،
یک خدا، اکنون و تا ابدالآباد.

مطالعهٔ کتاب مقدس

اشعیا ۹:‏۸ تا ۱۰:‏۴

خداوندگار بر ضد یعقوب کلامی فرستاده است، که بر اسرائیل واقع خواهد شد. تمامی قوم آن را خواهند دانست، یعنی اِفرایِم و ساکنان سامِرِه که با غرور و با تکبر دل می‌گویند: «خشتها فرو افتاده است، ولی با سنگهای تراشیده از نو بنا خواهیم کرد. درختان انجیر قطع گردیده‌اند، ولی سروهای آزاد به جای آنها خواهیم کاشت.» از این رو خداوند دشمنان رِصین را بر ضد آنان برمی‌افرازد، و خصمان ایشان را برمی‌انگیزد. اَرامیان از شرق و فلسطینیان از غرب، بنی‌اسرائیل را با دهانی گشاده فرو می‌بلعند؛ با این همه، خشم او هنوز برگردانیده نشده، و دست او همچنان دراز است. اما قوم نزد آن که ایشان را زده، بازگشت نکرده‌اند، و خداوندِ لشکرها را نجُسته‌اند. پس خداوند در یک روز هم سَر و هم دُم را از اسرائیل خواهد برید، و هم نخل و هم نی را در یک روز قطع خواهد کرد. مشایخ و اشراف ’سَر‘ هستند، و انبیایی که تعلیم دروغ می‌دهند، ’دُم‘. راهنمایان این قوم آنان را گمراه می‌سازند، و پیروان ایشان سرگردان می‌شوند. از این رو خداوند از جوانان ایشان خشنود نیست، و بر یتیمان و بیوه‌زنانشان رحم نخواهد کرد، زیرا که جملگی خدانشناس و شریرند، و هر دهانی به قباحت سخن می‌گوید. با این همه، خشم او هنوز برگردانیده نشده، و دست او همچنان دراز است. زیرا که شرارت همچون آتش می‌سوزاند و خار و خَس را فرو می‌بلعد؛ بوته‌های جنگل را مشتعل می‌سازد، و آنها در ستونی از دود، پیچان بالا می‌روند. از خشم خداوند لشکرها زمین سوخته می‌شود، و مردمان چون هیزم برای آتشند؛ کسی بر دیگری رحم نمی‌کند. در جانب راست فرو می‌بلعند، اما باز گرسنه‌اند؛ در جانب چپ می‌خورند، اما سیر نمی‌شوند؛ هر کس گوشت فرزند خود را خواهد خورد! مَنَسی اِفرایِم را فرو می‌بلعد و اِفرایِم مَنَسی را، و هر دو با هم بر یهودا حمله‌ور می‌شوند. با این همه، خشم او هنوز برگردانیده نشده، و دست او همچنان دراز است.''وای بر آنان که احکام ناعادلانه وضع می‌کنند، و کاتبانی که قوانین ظالمانه رَقَم می‌زنند؛ تا بینوایان را از حقشان محروم کنند، و انصاف را از ستمدیدگانِ قوم من بربایند؛ تا بیوه‌زنان را چپاول کنند، و یتیمان را غارت نمایند. پس شما در روز بازخواست چه خواهید کرد، آنگاه که مصیبت از دور فرا رسد؟ نزد کِه برای کمک خواهید گریخت، و ثروت خویش را کجا خواهید نهاد؟ غیر از آنکه چون اسیران خم شوید، و در میان کشتگان بیفتید. با این همه، خشم او هنوز برگردانیده نشده، و دست او همچنان دراز است.

مزمورهای ۴۶ و ۴۷

خدا پناه و قوّت ماست، و یاوری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید، اگرچه زمین متحرک شود، و کوهها به قعر دریا فرو افتند؛ اگرچه آبهایش بخروشند و به جوشش درآیند و کوهها از تلاطم آن به لرزه افتند. سِلاه نهری هست که جویبارهایش شهر خدا را فرحناک می‌سازد، مسکن قدوس آن متعال را. خدا در میان آن است، پس جنبش نخواهد خورد؛ در سپیده‌دم، خدا یاری‌اش خواهد کرد. قومها می‌شورند و حکومتها سرنگون می‌شوند؛ او آواز خود را می‌دهد و زمین می‌گدازد! یهوه خدای لشکرها با ماست؛ خدای یعقوب دژ بلند ماست! سِلاه بیایید کارهای خداوند را بنگرید؛ ببینید چه ویرانیها بر زمین پدید آورده است! او جنگها را تا کرانهای زمین پایان می‌بخشد؛ کمان را می‌شکند و نیزه را خُرد می‌کند و ارابه‌ها را به آتش می‌سوزاند! «بازایستید و بدانید که من خدا هستم؛ در میان قومها متعال، و در جهان متعال هستم.» یهوه خدای لشکرها با ماست؛ خدای یعقوب دژ بلند ماست. سِلاه'


'ای همۀ قومها، دستک زنید؛ به فریاد شادمانی نزد خدا بانگ برآورید. زیرا خداوندِ متعال، مَهیب است، پادشاه بزرگ، بر تمامیِ جهان! قومها را زیر سلطۀ ما قرار می‌دهد، و ملتها را زیر پای ما می‌نهد. میراث ما را برای ما برمی‌گزیند، فخر یعقوب، محبوبِ خود را. سِلاه خدا در میان فریاد شادمانی صعود کرده است، خداوند، با آوای کَرِنا صعود کرده است. بسرایید! خدا را بسرایید! بسرایید! پادشاه ما را بسرایید! زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است؛ او را با خردمندی بسرایید. خدا بر قومها سلطنت می‌کند؛ او بر تخت مقدسش جلوس فرموده. بزرگان قومها گرد آمده‌اند، چون قوم خدای ابراهیم؛ زیرا که پادشاهان جهان از آنِ خدایند. او به‌غایت متعال است.'

متی ۷:‏۱-‏۱۲

«داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. زیرا به همان‌گونه که بر دیگران داوری کنید، بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که وزن کنید، برای شما وزن خواهد شد. چرا پَرِ کاه را در چشم برادرت می‌بینی، امّا از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ چگونه می‌توانی به برادرت بگویی، ”بگذار پَرِ کاه را از چشمت به در آورم،“ حال آنکه چوبی در چشم خود داری؟ ای ریاکار، نخست چوب را از چشم خود به در آر، آنگاه بهتر خواهی دید تا پَرِ کاه را از چشم برادرت بیرون کنی. «آنچه مقدّس است، به سگان مدهید و مرواریدهای خود را پیش خوکان میندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و برگردند و شما را بِدَرند. «بخواهید، که به شما داده خواهد شد؛ بجویید، که خواهید یافت؛ بکوبید، که در به رویتان گشوده خواهد شد. زیرا هر که بخواهد، به دست آوَرَد و هر که بجوید، یابد و هر که بکوبد، در به رویش گشوده شود. کدام‌یک از شما اگر پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او می‌دهد؟ یا اگر ماهی بخواهد، ماری به او می‌بخشد؟ حال اگر شما با همۀ بدسیرتی‌تان، می‌دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند، هدایای نیکو خواهد بخشید. پس با مردم همان‌گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند. این است خلاصۀ تورات و نوشته‌های انبیا. '

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.