نان روزانه

کلام امروز: دوم تیموتائوس ۳:‏۱۴ تا آخر | مطالعهٔ کتاب مقدس: مزمور ۴۹مزمور ۱۱۷اول پادشاهان ۱۹:‏۱۵ تا آخر

سالروز گرامیداشت متای رسول و انجیل‌نگارانتخاب این آیات، بر روی سالروز حضرت متی متمرکز است. بر متی؛ همچون شخصی که نگارندهٔ الهام‌یافتهٔ کلام خداست، نگارندهٔ یکی از چهار انجیل‌نگار.

سنت و احادیث، متی را همان خراجگیر به شمار می‌آوَرَد (همان لاوی طبق انجیل‌های مرقس و لوقا)، که ماجرایش در متی ۹:‏۹ ذکر شده است. انجیل متی در زمینهٔ ارائهٔ تعالیم خداوندگار ما به شکلی خارق‌العاده غنی است، نیز به‌گونه‌ای تدوین شده که می‌توان آن را از بَر کرده، ملکهٔ ذهن خود ساخت و به دیگران نیز انتقال داد. انجیل متی کتاب راهنمای اعتقادات و رفتار مسیحی است، همچنین الگویی خوب برای معلمان کلیسا و آموزگاران و حق‌‌جویان. به همین دلیل است که در ابتدای کتاب عهدجدید قرار گرفته، گرچه طبق نظر اکثر دانشمندان کتاب‌مقدس، بعد از مرقس نوشته شده است.

مسیحیان اولیه این حس را از یهودیان به میراث برده بودند که خدا آموزگاری است که با ایشان به‌واسطهٔ کتب مقدس سخن می‌گوید. از همین رو، تیموتائوس تشویق می‌شود تا تعالیمی را که از کتب مقدس دریافت کرده بود، به خاطر بسپارد و به واکنش مثبت به آنها ادامه دهد. او از کودکی آنها را آموزش دیده و به همین علت، او را در سرتاسر زندگی‌اش همراهی کرده بود. سودمند است که کتب مقدس را کلامی زنده به شمار بیاوریم، به این معنا که آنها تولیدکنندهٔ حیات، ایمان و اطاعت هستند.

از آیهٔ ۱۶، معمولاً به‌عنوان برهانی برای نظریهٔ الهام لغوی استفاده می‌شود (یعنی اینکه هر کلمهٔ کتاب مقدس الهامی است/م.). اما در اینجا مقصود چیزی فراتر از این است که کتب مقدس برای مسیحیان آموزنده هستند. مقصود اصلی در اینجا این است که کتاب مقدس ایمان را حفظ کرده، تغذیه می‌کند. از این رو است که مطالعهٔ روزانهٔ کلام خدا را باید این‌چنین گرامی و عزیز بداریم.

دعای امروز

ای خدای قادر مطلق،
ای که پسر متبارکت، متای خراجگیر را فراخواند
تا رسول و انجیل‌نگار گردد:
ما را فیض عطا فرما تا از سرِ خودخواهی، به‌دنبال مال و منال نباشیم،
و پول‌پرستی را از خود دور سازیم،
تا در طریقت پسرت، عیسای مسیح، سلوک نماییم،
هم‌او که با تو زنده است و سلطنت می‌کند،
در اتحاد با روح‌القدس،
یک خدا، اکنون و تا ابدالآباد.

مطالعهٔ کتاب مقدس

دوم تیموتائوس ۳:‏۱۴ تا آخر

امّا تو در آنچه آموخته و بدان ایمان آورده‌ای پایدار باش، چرا که می‌دانی آنها را از چه کسان فرا گرفته‌ای، و چگونه از کودکی کتب مقدّس را دانسته‌ای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مسیحْ عیسی است. تمامی کتبِ مقدّس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است، 'تا مرد خدا به کمال برای هر کارِ نیکو تجهیز گردد.

مزمور ۴۹

ای همۀ قومها، این را بشنوید! ای تمامی ساکنان جهان، گوش فرا دهید، از عام و خاص، از نیازمند و توانگر، جملگی: گوش خود را به مثلی می‌سپارم؛ معمای خویش را به آوای چنگ شرح می‌دهم: دهان من حکمت را بیان می‌کند؛ تفکر دلم فهم را جاری می‌سازد. چرا در روزهای بلا ترسان باشم، آنگاه که شرارتِ خیانتکاران احاطه‌ام کند؛ همانها که بر اموال خود توکل دارند و به ثروت بسیار خویش می‌بالند؟ به‌یقین کسی فدیۀ جان برادر خویش نتواند داد و خونبهای او را به خدا نتواند پرداخت؛ زیرا فدیۀ جان انسان گرانبهاست، و هیچ بهایی کافی نخواهد بود زیرا می‌بینیم که حتی حکیمان نیز می‌میرند، و جاهلان و ابلهان جملگی هلاک می‌شوند و ثروت خویش به دیگران وا می‌گذارند. تا انسان جاودانه زنده بماند و گودال را نبیند. گورهایشان خانۀ ابدی آنها می‌گردد، و تا نسلهای بی‌پایان مسکن ایشان خواهد بود، هرچند نامهای خود را بر زمینهای خویش می‌نهند. اما آدمی، در توانگری‌اش، بر جا نخواهد ماند؛ او چارپایان را مانَد که از میان می‌روند. این است سرنوشت آنان که جاهلانه بر خویشتن توکل دارند، و سرانجامِ آنان که از لابه‌گوییهای خویش خرسندند. سِلاه همچون گوسفندان برای هاویه مقرر گشته‌اند، و مرگ، ایشان را شبانی می‌کند. صبحگاهان صالحان بر ایشان فرمان خواهند راند، و جمال ایشان در گور خواهد پوسید، به دور از کاخهایشان. اما خدا جان مرا از چنگال هاویه فدیه خواهد داد، و مرا نزد خود خواهد پذیرفت. سِلاه چون بینی کسی توانگر شود، و شوکتِ خانه‌اش افزون گردد، تو را باکی نباشد! زیرا چون بمیرد چیزی با خود نخواهد برد، و شوکتش همراه او فرو نخواهد رفت! هرچند در زمان حیات، خویشتن را مبارک پندارد - و هرچند چون کامروا باشی همگان تو را می‌ستایند - اما به جرگۀ پدران خود خواهد پیوست، که روشنایی را دیگر هرگز نخواهند دید! آدمی در توانگری‌اش فهم ندارد، او چارپایان را مانَد که از میان می‌روند.

مزمور ۱۱۷

ای همۀ قومها، خداوند را بستایید! ای تمامی ملتها، تمجیدش کنید! زیرا که عظیم است محبت او به ما، و جاودانه است وفاداری خداوند. هَلِلویاه!

اول پادشاهان ۱۹:‏۱۵ تا آخر

آنگاه خداوند به او گفت: «روانه شو و به راهی که آمدی، بازگشته، به بیابان دمشق برو. چون رسیدی، حَزائیل را به پادشاهی اَرام، و یِیهو پسر نِمشی را به پادشاهی اسرائیل مسح کن. اِلیشَع پسر شافاط، از آبِل‌مِحولَه را نیز مسح کن تا به جای تو نبی باشد. آن که از شمشیر حَزائیل رهایی یابد، به دست یِیهو کشته خواهد شد، و آن که از شمشیر یِیهو رهایی یابد، به دست اِلیشَع از پای در خواهد آمد. با این حال، هفت هزار تن را در اسرائیل باقی خواهم نهاد، آنان را که زانوانشان در برابر بَعَل خم نشده و لبانشان او را نبوسیده است.» پس، ایلیا از آنجا رفت و اِلیشَع پسر شافاط را یافت که از پی دوازده جفت گاو نر زمین را شخم می‌زد و خودش با جفت دوازدهم بود. ایلیا از اِلیشَع گذشته، ردایش را بر او افکند. اِلیشَع گاوان را رها کرده، از پی ایلیا دوید و گفت: «بگذار پدر و مادرم را ببوسم و سپس از پی تو آیم.» ایلیا به وی گفت: «برو، زیرا مگر با تو چه کرده‌ام؟» پس اِلیشَع از عقب او بازگشت و جفتی از گاوان را گرفته، ذبح کرد و گوشت را با ابزار شخم پخته، به مردم داد و خوردند. آنگاه برخاسته، از پی ایلیا رفت و به خدمت او مشغول شد.

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.