نان روزانه

کلام امروز: مکاشفه ۱۲: ۱۱ | مطالعهٔ کتاب مقدس: مکاشفه ۱۲: ۱ - ۱۲

پیروزی از طریق صلیب

«آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شده‌اند.» مکاشفه ۱۲: ۱۱

کتاب مکاشفه احتمالا حدود سال ۹۵ میلادی در آسیای صغیر و در زمان امپراتور دومیتیان به نگارش در‌آمده است.

محور اصلی کتاب مکاشفه پیروزی کامل و نهایی عیسی مسیح بر تمامی نیروهای تاریکی توسط عمل مرگ و رستاخیز خویش است. ایمان به عیسی مسیح رستاخیز کرده که بر گناه، مرگ و شیطان پیروزی کامل یافته، مرکز ایمان مسیحی است.

زبان مکاشفه‌ای این کتاب در مورد مسیح بسیار غنی و عمیق است. نویسنده کتاب، مفهومی ملموس و دقیق از مسیح پیروزمند را بیان می‌کند.

برای نویسنده رساله بیش از سایر عناوین مسیحایی که عیسی را با آن خطاب می‌کند، عنوان بره خدا اساسی است «بره‌ای دیدم که گویی ذبح شده باشد…» (مکاشفه ۵: ۶)  به گونه‌ای که گویا نام خاص مسیح در کتاب مکاشفه همین است. این بره ما را به یاد بره عید فصح می‌اندازد که توسط آن خداوند قوم خویش را از سرزمین اسارت بردگی می‌رهاند و قوم اسرائیل را با پیروزی و جلال از سرزمین مصر بیرون می‌برد.

حال بره نوین خدا، عیسی مسیح، ذبح شده، و رستاخیز نموده، و بر دشمن پیروز شده است، و توسط پیروزی او، تمامی هستی را در خود احیا می‌سازد و قوم نوین خدا را از سرزمین اسارت گناه، مرگ و شیطان به سرزمین آزادی رهنمون می‌سازد: «او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود، و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شد.» (مکاشفه ۲۱: ۴) و تمام چیزهای کهنه می‌گذرد، آسمان کهنه و زمین قدیمی، به‌عبارتی تمامی جهان توسط بره غالب شده‌ٔ خدا نو می‌شود « سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اول و زمین اول سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت. و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین می‌آمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد. و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت: اینک، مسکن خدا با آدمیان است، و او با آنها ساکن خواهد شد، و ایشان قوم او خواهند بود، و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود.» (مکاشفه ۲۱: ۱-۳)

مطالعهٔ کتاب مقدس

مکاشفه ۱۲: ۱۱

«آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شده‌اند.»

مکاشفه ۱۲: ۱ - ۱۲

زن و اژدها
۱آنگاه نشانی عظیم و شگرف در آسمان پدیدار شد: زنی که خورشید به تن داشت و ماه زیر پا داشت و تاجی از دوازده ستاره بر سر داشت. ۲زن آبستن بود و فریادش از دردِ زا و عذاب زاییدن بلند بود. ۳آنگاه نشانی دیگر در آسمان پدیدار شد: اژدهایی سرخ‌فام و عظیم که هفت سر داشت و ده شاخ، و هفت تاج بر سرهایش بود. ۴دُمش یک سوّم ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمین فرو ریخت. اژدها پیش روی آن زن که در آستانۀ زایمان بود ایستاد، بدان قصد که فرزند او را تا به دنیا آمد، ببلعد. ۵آن زن پسری به دنیا آورد، فرزند ذکوری که با عصای آهنین بر همۀ قومها فرمان خواهد راند. و فرزند او ربوده شد و نزد خدا و پیش تخت او فرستاده شد. ۶و زن به بیابان، به جایی که خدا برای او مهیا کرده بود، گریخت تا در آنجا از او به مدت هزار و دویست و شصت روز نگهداری کنند.
۷و ناگهان جنگی در آسمان درگرفت. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگانش در برابر آنان به پیکار ایستادند، ۸امّا شکست خوردند و پایگاه خود را در آسمان از دست دادند. ۹اژدهای بزرگ به زیر افکنده شد، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد و جملۀ جهان را به گمراهی می‌کشاند. هم او و هم فرشتگانش به زمین افکنده شدند.
۱۰آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می‌گفت:
«اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما،
و اقتدار مسیح او فرا رسیده است.
زیرا که آن مدّعیِ برادران ما
که شبانه‌روز در پیشگاه خدای ما بر آنان اتهام می‌زند،
به زیر افکنده شده است.
۱۱آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شده‌اند.
زیرا که جان خود را عزیز نشمردند، حتی تا به مرگ.
۱۲پس شادی کنید ای آسمانها و ای ساکنان آنها!
امّا وای بر تو ای زمین، و وای بر تو ای دریا،
که ابلیس با خشم بسیار بر شما فرود آمده است،
زیرا که می‌داند فرصت چندانی ندارد.»

مطالب جدید

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.