فصل انتظار میلاد – قسمت دوم

اما این خدای نجات دهنده، نجات خود را با جنگ به دنیا هدیه نمی‌کند…

ادامه مطلب