روز: دی ۴, ۱۳۹۸

رویای مریم

فرشتهٔ خدا به طور مستقیم و بی‌​واسطه با مریم سخن گفت و بزرگترین نقشی را که می‌توان تصورش را کرد، به وی محول نمود…

ادامه مطلب

نان روزانه

شنبه ۱۸ مرداد

لوقا ۲۴:‏ ۳۶ تا انتهای فصل

«آنها از فرط شادی و حیرت نمی‌توانستند باور کنند…» (آیهٔ ۴۱)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روزبه‌روز ۱۸ مرداد

هرچه شب تاریکتر، طلوع صبح نزدیکتر

مزمور ۵:۱۳۹- ۶

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.