روز: دی ۴, ۱۳۹۸

رویای مریم

فرشتهٔ خدا به طور مستقیم و بی‌​واسطه با مریم سخن گفت و بزرگترین نقشی را که می‌توان تصورش را کرد، به وی محول نمود…

ادامه مطلب

نان روزانه

سه‌شنبه ۲۹ بهمن

پیدایش ۳۱:‏۱‏-۲۴

«ولی خدای پدرم با من بوده است.» (آیۀ ۵)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۹ بهمن

در کوران همه رنج‌ها

مزمور ۴:۱۳۸- ۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.