استر ۱۴:۴

و کیست بداند که به جهت چنین وقت به سلطنت نرسیده‌ای؟

استر

نام خدا در کتاب استر نیامده است. با این وجود خدا در صفحه صفحه این کتاب حضور دارد. او به ما نشان می‌دهد که وی چگونه قومش اسرائیل را نگهداری می‌کند و می‌پاید و اینکه وی از کسانی که در نگاه اول ایماندار «مخفی» هستند، استفاده می‌کند. هامان اجاجی از یهودیان متنفر است. بزرگترین آرزوی وی نابودی همه یهودیان می‌باشد (استر ۶:۳- ۱۱). هیتلر عهد عتیق، اما خدا مراقب قوم در تبعیدش هست. او مردان و زنانی همچون مردخای و استر را به‌کار می‌گیرد. یهودیان اعدام نشدند، بلکه این هامان، دشمن یهود بود که از چوبه دار آویخته شد. در این میان، ملکه استر بدون اینکه به چشم بیاید، نقش مهمی ایفا نمود. او به‌همراه مردخای، قوم یهود را از نابودی حتمی نجات داد. استر؛ یعنی «ستاره». او هنوز در تاریخ یهود می‌درخشد. اما از قرار معلوم وی برای اطرافیان خود چندان درخششی نداشته است. او هیچ‌گاه نام خدا را ذکر نمی‌کند. نه! قوم خدا زیاد حرف نمی‌زنند، اما خدا چرا. او از طریق کارهایش حرف می‌زند. بدین ترتیب در این کتاب «بدون خدا»، خدای قادر مطلقی را ملاقات می‌کنیم که تا ابد وفادار است و هرگز دست از کاری که شروع کرده برنمی‌دارد. در روزگار ما، خصوصاً در کشورهای اسلامی، مسیحیان «مخفی» بسیاری وجود دارند. اگر ایشان علناً به ایمان خود به مسیح اقرار نمایند، ممکن است با مرگ رو‌به‌رو شوند. بیایید به‌سادگی از کنار آنها نگذریم، بلکه دعا نماییم تا نقشه خدا در زندگی‌شان تحقق پیدا کند. با شفاعت‌هایمان با کلیسای خدا همکاری خواهیم نمود و نام خدا را هم جلال خواهیم داد.