دانیال ۶:‌۵

پس آن اشخاص گفتند که «در این دانیال هیچ علتی پیدا نخواهیم کرد مگر اینکه آن را درباره خدایش در او بیابیم.

دانیال

زمانی که داریوش تصمیم گرفت دانیال را به‌عنوان نخست وزیر معرفی نماید، موجب نارضایتی دیگر سران و رهبران ملت قرار گرفت. دانیال رئیس آنها بشود؟ این هرگز نباید اتفاق می‌افتاد. آنان نقشه انتقام کشیدند تا دانیال را از مقامش پایین بکشند. ترفند آنها خیلی ساده بود. شکایتی علیه او در مورد عملکردش پیدا کنند، اما این کار آسانی نبود. دانیال انسان بسیار منصف و شریفی بود و آنان انتظار این یکی را نداشتند. ایشان توقع داشتند که دانیال هم مانند بسیاری دیگر از ایماندارانی باشد که گفتار و کردارشان با هم یکی نیست. یکشنبه‌ها را در کلیسا می‌گذرانند، در حالی که باقی هفته همرنگ دنیا می‌شوند کاسبی، کاسبی است. زندگی کردن با دو معیار اندازه‌گیری متفاوت؟ این چیزی بود که آنها انتظارش را از دانیال داشتند.

اما همگی آنان در اشتباه بودند، چراکه در درون دانیال «روحی شگرف» زندگی می‌کرد. آنها بلافاصله دریافتند که «هرگز در زندگی این مرد نکته‌ای پیدا نخواهند کرد که وی را متهم نماید؛» زیرا‌ «او مردی قابل اعتماد بود که نه فاسد بود و نه مسامحه کار.» چه شهادتی! پس تصمیم بر آن شد که دامی دیگر بر سر راه وی بگسترانند. آنچه که برای بسیاری از مسیحیان می‌تواند نخستین دام باشد، برای دانیال آخرین دام بود: ایمانش… «مگر اینکه آن را دربارة خدایش در او بیابیم.» امروزه در فرزندان خدا نیز «روحی شگرف» ساکن است: روح‌القدس. آیا او تنها یکشنبه‌ها در زندگی شما عمل می‌کند، یا همیشه و در طول تمام هفته؟ آیا در محل کارتان همکاران شما این موضوع را دریافته‌اند؟