مزمور۱:۹۱

آن که در ستر حضرت اعلی نشسته است، زیر سایه قادر مطلق ساکن خواهد بود.

هوراشیو هررا

زمانی که در خلال دورهٔ بحران به ایمانداران کوبا خدمت می‌کردم، ناگاه به یوشع 20 برخوردیم. این فصل درباره «شهرهای ملجا» (پناهگاه) صحبت می‌کند و ما آنها را با خدایمان که پناهگاه ابدی ماست مقایسه کردیم. شهرهای ملجای مندرج در فصل 20 کتاب یوشع برای کسانی در نظر گرفته شده بودند که کسی را بر حسب تصادف و یا به‌طور غیر‌عمدی کشته بودند. این قبیل قاتلان می‌توانستند به یکی از شهرهای ملجا بگریزند و در امان بمانند تا اینکه جهت محاکمه در دادگاه حاضر شوند (یوشع 6:20). مزمور 91 دربازه خدا ملجای ابدی ما سخن می‌گوید.
در مواقع مشکلات ما می‌توانیم به او پناهنده شویم. دیگر لازم نیست در محکمه‌ای حاضر شویم، چون آن محاکمه قبلاً تشکیل شده است: «او همهٔ گناهان ما را آمرزید و آن سند قرض‌ها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده.» (کولسیان 14:2)
از این رو ما می‌توانیم در روزهای مشکلات خداوند را بخوانیم و بگوییم: «تو ملجا و قلعه من هستی و خدای من که بر او توکل دارم» (مزمور 2:91). و حال وعده را بشنوید: «او تو را از دام صیاد خواهد رهانید… به پرهای خود تو را خواهد پوشانید و زیر بال‌هایش پناه خواهی گرفت. از خوفی در شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز می‌پرد… من در تنگی با او خواهم بود و او را نجات داده، معزز خواهم ساخت. به طول ایام او را سیر می‌گردانم و نجات خویش را بدو نشان خواهم داد» (مزمور 91).
آیا مشکلی شما را در خود پیچیده است؟ به‌سوی او بگریزید و در او، ملجای ابدیتان، پناه بگیرید و در زیر ستر حضرت اعلی، ابا و پدرتان، استراحت نمایید.