مکاشفه ۳:۲۱- ۶

و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت: «اینک، مسکن خدا با آدمیان است و او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شد». سپس آن تخت‌ نشین گفت: «اینک همه چیز را نو می‌سازم». و گفت: «اینها را بنویس زیرا این سخنان درخور اعتماد است و راست است‌». باز به من گفت: «به انجام رسید! من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد، از چشمه آب حیات به رایگان خواهم داد.

آنتونیو گاریدو

اگرچه می‌دانیم که «از آن این دنیا نیستیم»، اما هنوز از این دنیا به خیلی چیزها نیاز داریم. وقتی به‌خاطر مسیحی بودن، از همه ضروریات روزانه این زندگی محروم می‌شوید، آنوقت زندگی برایتان سخت و دشوار می‌گردد. در کشور من چنین اتفاقی برای اغلب مسیحیان افتاده است. برای ما نه تنها پیدا کردن کار سخت بود، بلکه خرید برخی اقلام معین نیز تقریباً غیر ممکن ‌بود. این اقلام طیف وسیعی از کالاهای لوکس نظیر اتومبیل تا ضروریات زندگی همچون خوراک و پوشاک را دربر می‌گرفت. هنگامی که برگزاری جلسات کلیسایی ممنوع می‌شود، باز احساس می‌کنید که به عنوان یک مسیحی مورد تبعیض قرار گرفته‌اید و باید مراقب باشید که دلسرد و نومید نگردید، اما کلماتی که مسیح در مکاشفه ۵:۲۱ فرموده به ما امید می‌داد: «اینک همه چیز را نو می‌سازم!» آیا این حرف فقط در ابدیت به کار ما می‌آید؟ نه، خدا با قدرت بیکرانش می‌تواند همین حالا همه چیز را نو سازد. چگونه این کار را می‌کند؟ با تغییر دادن شرایط؟ یا با دگرگون کردن ما تا در همه این امور برتری بر پیروزمندان را تجربه نماییم؟ در گرفتاری، در تنهایی و در زندان، زیرا هیچ چیز نمی‌تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد. او ما را محکم نگه می‌دارد، او همه چیز را نو خواهد ساخت. هر روز و از جمله همین امروز.