مزمور ۱:۱۷- ۲ و ۶- ۹

ای خداوند، عدالت را بشنو و به فریاد من توجه فرما! و دعای مرا که از لب بی ریا می‌آید، گوش بگیر! داد من از حضور تو صادر شود؛ چشمان تو راستی را ببیند. ای خدا تو را خوانده‌ام، زیرا که مرا اجابت خواهی نمود. گوش خود را به من فراگیر و سخن مرا بشنو. رحمت‌های خود را امتیاز ده،ای که متوکلان خویش را به دست راست خود از مخالفان ایشان می‌رهانی. مرا مثل مردمک چشم نگاه دار؛ مرا زیر سایه بال خود پنهان کن، از روی شریرانی که مرا خراب می‌سازند، از دشمنان جانم که مرا احاطه می‌کنند.

داوود

مردم در پی داوود هستند تا جانش را بگیرند. او قبلاً بارها این شرایط را تجربه کرده است. داوود سه‌بار اظهار بی‌گناهی می‌کند. سه بار از خدا می‌خواهد که به دعایش گوش دهد. او با علم به اینکه خدا احتیاجاتش را می‌داند و مایل به شنیدن دعایش است، این کار را انجام می‌دهد. ای خدا تو را خوانده‌ام، زیرا که مرا اجابت خواهی نمود.