دانیال ۱۷:۳و۱۸

… خدای ما که او را می‌پرستیم قادر است که ما را از تون آتش ملتهب برهاند… و اگر نه، ای پادشاه تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد…

مونا خولی

در سراسر جنگ پانزده ساله، خدا در میان ما و از طریق ما در دیگران کار کرده است. آخرین نمونه از محافظت اعجازآمیز خدا به زوجی جوان مربوط می‌شود. زمانی که ارتش سوریه حملات خود را بر ضد مناطق مسیحی نشین لبنان آغاز کرده بود روزی آنها زیر آتش توپخانه سنگین غافلگیر شدند. پیش از آن که بتوانند خود را به پناهگاه برسانند، یک بمب فسفری سقف اتاق خوابشان را سوراخ کرد و منفجر شد و کل محوطه را به آتش کشید. هر دو به شدت مجروح شدند و سوختند. زن که چند ماهه باردار بود، به طرز اعجاز آمیزی نجات پیدا کرد. با این حال شوهرش را به مجرد رساندن به بیمارستان از لحاظ کلینیکی مرده اعلام کردند؛ زیرا از فرق سر تا نوک پا جراحت‌های شدید داشت. پدر و مادرش و برادران کلیسا علاوه بر برگزاری جلسات دعا، از کارکنان بیمارستان خواهش کردند که مراقبت‌های فوریتی معمول را از وی به عمل آورند.

وی ماه‌ها به وسیلۀ دستگاه‌های مختلف زنده بود، در حالی که سراپایش درون پیله‌ای از باند پیچیده شده بود، اما خدا مداخله نمود و دست به یک معجزه زد. شش ماه بعد، او را از بیمارستان مرخص کردند، در حالی که مانند یک معجزۀ متحرک راه می‌رفت. تنها یکی از چشمانش نیازمند عمل جراحی بود تا بیناییش را بازیابد. پزشکان و پرستاران او را به چشم «ایلعازر برخاسته از مردگان» می‌نگریستند. دعا کنید و توکل نمایید. ایمان داشته باشید به خدایی که معجزه می‌کند. خدا بر همه چیز مسلط است.