مزمور ۱:۱۳۹-۳

ای خداوند مرا آزموده و شناخته‌ای. تو نشستن و برخاستن مرا می‌دانی و فکرهای مرا از دور فهمیده‌ای.
راه و خوابگاه مرا تفتیش کرده‌ای و همه طریق‌های مرا دانسته‌ای
.

توکل و اعتماد

• یک مسیحی پاکستانی:
«من سفر کردن با خدا را در شب، به مسافرت تنها در روز ترجیح می‌دهم.»

• کوری تن بوم- هلند:
«هرگاه می‌کوشم، شکست می‌خورم؛ هرگاه توکل می‌کنم، پیروزم می‌سازد.»

• ناشناس:
«بردباری؛ یعنی توکل کردن به خدا برای حل مشکلاتتان، بدون تعیین ضرب‌الاجل برای او.»

• رالف والدو امرسون:
«هرآنچه دیده‌ام به من این را آموخته‌ که برای هرآنچه ندیده‌ام به آفریننده توکل نمایم.»

• فرانسیس ریدلی هاورگال:
«بگذارید با این اندیشه آرامی بگیریم که آنچه از دید ما پنهان است، از نگاه او مخفی نیست.»

• ارل راینی:
«ستارگان همیشه می‌درخشند، اما اغلب تا زمانی که تاریک نشود ما قادر به دیدنشان نیستیم.»