«هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد، آن را حفظ خواهد کرد.» (متی 39:10)

طرز برخورد مسیحیان در زیر فشار

• شبان رومانیایی:
«مسیحیان به میخ می‌مانند؛ هر چه محکم‌تر بر آنها بکوبید، در عمق بیشتری فرو می‌روند.
• نیژول سودانایته (Nijole Sudanaite) مسیحی تحت فشار روس، در پاسخ به این پرسش که آیا دوست دارد مهاجرت نماید یا نه:
«ابداً. مأموریت من این است که در اینجا بمانم و از قوم خدا که در احتیاج شدید هستند، مراقبت نمایم.»
• بانوی واعظ جوان چینی در پاسخ به این پرسش که اگر به‌خاطر موعظه‌کردن گرفتار شود چه خواهد کرد:
«این راه صلیب است.»

• وونگ مینگ دائو از چین:
«ما در نبرد روحانی، سربازان زیر پرچم عیسای مسیح هستیم. فقط می‌توانیم پیشروی کنیم و عقب‌نشینی برایمان معنایی ندارد.»

• گالینا- از سیبری:
«همهٔ رنج‌های من ارزش پیدا خواهد کرد اگر به‌خاطر مسیح حتی به یک نفر رسیدگی و خدمت نمایم.»

• ضرب المثل:
«صلیب‌ها نردبان‌هایی هستند که سر به آسمان کشیده‌اند.»