موضوع امروز:

می‌توانیم به خدا اعتماد کنیم تا وی ما را در تصمیم‌گیری درست یاری رساند.

کلید واژه:

  • سرکشی: مخالفت کردن با کسی و یا چیزی

کمکهای تصویری:

  • فلش کارتهای  ۱آ  – ۱ج

جعبه ابزار:

فهرست ابزارهای مورد نیاز

کلام خدا:

  • پیدایش  ۱ :۱- ۳۱ و۱:۱-۶

  • ایوب ۳۸ از آیه ۴ تا ۷

  • أشعیا ۱۴ از آیه ۱۱تا ۱۴

  • حزقیال ۲۸ از آیه ۱۱تا ۱۹

نتایج کلیدی:

  • کودکان درک خواهند کرد دنیای نادیدهای وجود دارد که بر دنیای قابل رؤیت ما تأثیر می‌گذارد.

  • کودکان متقاعد خواهند شد که انتخابهای آن‌ها میتواند عواقب مثبت یا منفی داشته باشند.

  • کودکان میتوانند با اعتماد به خداوند تصمیمهای درستی بگیرند. 

آیهٔ امروز:

 «زیرا با ایمان زندگی می‌کنیم، نه با دیدار.»

دوم قرنتیان فصل ۵ آیه۷

بخش مربوط به آموزگار

در این درس شما به کودکان می­آموزید که خداوند به انسان‌ها و فرشتگان برای انتخاب آزادی عمل داده و اینکه انتخاب‌های ما در تغییر تاریخ موثر است. در ابتدا خدا به آدم چنین گفت: «یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگاهداری نماید و یهوه خدا آدم را امر کرده، گفت: «تو می‌توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به‌یقین خواهی مرد .»(پیدایش فصل ۲ آیات ۱۵تا ۱۷)

این بخش مربوط به خلقت انسان به شباهت خداست؛ خدا در انتخاب­کردن آزاد است، پس اگر او آزاد است ما هم به مانند او در انتخاب­هایمان آزادی عمل داریم! خدا به ما آزادی می‌دهد تا دوست بداریم، کارهای خوب انجام دهیم، برکت دهیم،  لذت ببریم، خلق کنیم، گسترش دهیم، مراقبت کنیم، اما به همین شکل آزادی عمل نیز داریم تا نابود کنیم، صدمه بزنیم، نفرین کنیم و مانند اینها. در کتاب تثنیه خدا به ما آموزش می­دهد که کدام راه خیر است و کدام راه شر . و ما را آزاد می­گذارد تا انتخاب کنیم. برداشت مهمی که باید از این بخش داشته باشیم این است که اعمال ما از پیش تعیین شده نیستند. ما آنها را انتخاب می­کنیم.

خدا مانند یک عروسک­گردان برای به حرکت درآوردن­مان نخ‌های ما را نمی­کشد . بله، ممکن است برای انجام یک­کار قلب ما را لمس کند، اما همچنان این ما هستیم که تصمیم می­گیریم آن کار را انجام دهیم یا خیر. به همین شکل شیطان، طبیعت انسانی ما  یا مسائل دنیوی ما را وسوسه می­کنند تا مرتکب اعمال خطا شویم، اما همچنان این ما هستیم که به وسوسه­ها پاسخ مثبت و یا منفی می­دهیم. این بسیار مهم است که آگاه باشیم خداوند برای انتخاب بین خیر و شر به ما اراده آزاد بخشیده. همه چیز به ما بستگی دارد!

بنابراین باید مراقب باشیم فوراً نگوییم: خواست خداست، مثل اینکه هر آنچه اتفاق می­افتد به نوعی اراده خداست و ما هیچ نقشی در وقایع نداریم. همه اتفاق­های زندگی خواست خدا نیست.

این موضوع به وضوح در دعای عیسی دیده می­شود . (متی فصل ۶ آیه ۱۰) . این خواست خدا نبوده که دختری جوان مورد تجاوز قرار گیرد! این عمل الهی نیست، کاری اهریمنی است! شر از راه­هایی متفاوت در زندگی شخص متجاوز رشد و نمو کرده و سرانجام قلب او را به عملی شیطانی وا می دارد . (رومیان فصل ۱ و ۲ )

در نتیجه دختر مورد بحث یکی از قربانیان شیطان است که توسط قلب فرد متجاوز وارد عمل شده است.

سوال مهمی که مطرح می­شود این است­که: پس چرا خداوند آن را متوقف نمی­کند؟ خدا مشغول متوقف کردن آن است اما طی روندی رستگاری بخش. نه با جادویی ناگهانی. عیسی با چارۀ کار نزد ما آمده است. او روش تازه­ای برای زندگی بنا نهاده و راه زندگی درست را به ما نشان داده است. اکنون به ما بستگی دارد که آیا می­خواهیم این راه را انتخاب کنیم یا خیر . در این روند او انسان‌ها را به این سبک زندگی دعوت می‌کند. اراده خداوند بر این است که انسان‌ها را برای انتخاب سبک زندگی‌شان تحت فشار نگذارد. بلکه او ما را به زندگی بهتر دعوت می­کند، اما همچنان، روش زندگی انتخاب انسان است نه جبر خداوند.

چرا ؟ چرا خدا مردم را مجبور نمی­کند تا راه زندگیشان را انتخاب کنند؟ چون خدا اینگونه نیست! خدا جبار و دیکتاتور نیست! خدا ترغیب کننده­ای لطیف و مهربان است!

زیرا که خداوند بسیار شکیباست، در روش خداوند به تعداد بیشتری از مردم فرصت انتخاب نور داده می­شود. اراده خدا بر این است که هیچکس گمراه نباشد. خداوند طی زمانی طولانی به مردم فرصت انتخاب می­دهد! (دوم پطرس فصل ۳ آیه ۹)

از سویی دیگر در حال حاضر عیسی مشغول آماده سازی جهانی نو برای کسانی است که به او ایمان دارند. مکانی که تا ابد با او و خیرش خواهیم زیست. اما قربانی تجاوز چه خواهد شد؟ آیا همین است که هست؟ خیر، به هیچ وجه! شفا خواهد بود. بازیابی خواهد بود! آینده­ای در کار هست! پروردگار همیشه با ما گام بر می­دارد …… حضور دارد …. و نزدیک ماست. (عبرانیان فصل ۱۳ آیه ۵ )

با قدرت بی­نظیرش حتی می­تواند شر را تغییر داده و به خیر و نیکی تبدیل کند! (رومیان فصل ۸ آیه ۲۸ )

با حضور خدا همیشه فرصت برای آغاز دوباره وجود دارد! حتی برای فرد متجاوز نیز امکان شروعی دوباره

  هست!    

سپس از خدا می­آموزیم که انتخاب­های ما عواقبی نیز دارند: انسان هرچه بکارد ، همان را درو خواهد کرد! (غلاطیان فصل ۶ آیه ۷) اگر عمل خیر انجام دهیم، خیر به ما بازخواهد گشت. اما اگر مرتکب عمل شر شویم قطعا شر درو خواهیم نمود. این قانون الهی است و در مورد همه انسان‌ها به صورت یکسان حکم می­کند .

اما این فقط در ۹۰% موقعیت­های زندگی صادق است. مسائلی برای ما اتفاق می­افتند که هرگز نکاشته­ایم.  و علتش این است که در دنیایی پست و نازل زندگی می­کنیم . دنیایی سرشار از شرارت و کسانی که مدام انتخاب­هایی نادرست می­کنند و انتخاب­های آن‌ها بر زندگی ما تاثیر می­گذارند.

 آری، می­دانیم ، دنیای افتضاحی است!!! همه چیز خراب و در هم شکسته است . دنیایی پر از بیماری است!

اما عیسی مشغول نوسازی همه چیز است! زندگی آتی ما در سرزمین خداوند عاری از اینهاست؛ مکانی خالی از شر، بدون هیچ شرارتی! این امید ماست، نیروی مشوق ماست. (مکاشفه فصل ۲۱ آیات ۴-۳) .

اما تا آن زمان، ما ضعیف نیستیم! مرگ، گناه و شیطان مغلوب واقع شده اند!!! عیسی آن‌ها را روی صلیب میخکوب کرده. او طلسم را درهم شکسته است!! (عبرانیان فصل ۲۲آیات ۱۵-۱۴). ما دوباره آزاد هستیم تا ارده خیر او را به جریان بیاندازیم. با خوب بودن می­توانیم این دنیا را تبدیل به جایی بهترکنیم، این ناشی از شناخت درست ما از خداوند خواهد بود؛ و ناشی از جنگ روحانی ما با شر در دعاهایمان.  «اراده تو، چنانکه در آسمان انجام می شود، بر زمین نیز به انجام رسد.» (متی فصل ۶ آیه ۱۰)

در پایان این سوال مطرح می­شود که، حال چه خواهد شد اگر جایی از زندگی مرتکب انتخاب اشتباهی شدیم؟ چه می­شود اگر به نصایحش گوش ندادیم؟ آیا فقط یک شانس برایمان وجود دارد؟ آیا خداوند فقط زمانی با ما همگام می­شود که انتخاب­های درست می­کنیم؟ نه اینطور نیست. ما اعتراف می­کنیم که خداوند دانای کل است!  او حتی می­داند که ما انتخاب­های اشتباه خواهیم کرد و در آن شرایط نیز ما را رهنما خواهد بود. غیرممکن برای خدا وجود ندارد. او همیشه قادر است زندگی و مقصود سر راهمان بگذارد، حتی در انتخاب­های غلط! چه عظیم است خدایی که ما خدمتگذارش هستیم!

اما این از خرد و فرزانگی اوست : « با تمام دل خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛ در همه راه­های خود او را مد نظر داشته باش، و او طریق­هایت را راست خواهد گردانید.» (امثال فصل ۳ آیات ۶-۵)