موضوع امروز:

شما نور هستید، عیسی در شما می‌درخشد. این نور را در اعمالتان نشان دهید.

کلید واژه:

  • دشمنی: خصوصیتهای اخلاقی و یا رفتاری غیر دوستانه 
  • جنگ: بازه زمانی که دو کشور یا دو گروه باهم دشمن بوده و بر ضد هم میجنگند.

کمکهای تصویری:

  • فلش کارتهای ۲آ – ۲ ف

جعبه ابزار:

فهرست ابزارهای مورد نیاز

کلام خدا:

  • پیدایش۳:۱۴-۱۵
  • یوحنا ۳:۱۹-۲۱
  • متی فصل ۵ آیه ۱۴
  • اول یوحنا فصل ۴ آیه ۴

نتایج کلیدی:

  • کودکان متوجه خواهند شد که چرا میان مردمان نور و تاریکی نبرد وجود دارد .
  • کودکان متوجه خواهند شد که نور درونشان نیرومندتر از تاریکی است و انگیزه خواهند یافت تا این نور را به جهان بیرون بتابانند.
  • کودکان نور دورنشان را در جریان کارهایی که انجام می‌دهند درخشان نگاه خواهند داشت.

آیهٔ امروز:

 «شما نورجهانید. شهری را که بر فراز کوهی بنا شده، نتوان پنهان کرد»

متی فصل ۵ آیه ۱۴

بخش مربوط به آموزگار

«شما نور جهانید!» چه تمجید فوق العاده‌ای! ما نورهستیم! عیسی می‌گوید “تا وقتی که من در دنیا هستم، من نور جهانم” (یوحنا فصل۹ آیه۵). عیسی نور خود را با ما به اشتراک گذارده و ما را نیز مانند خودش نور ساخته است. عیسی به تو، به من و همه بچه‌های کلاس می‌اندیشد و به همین دلیل ما نور هستیم!

وقتی کتاب مقدس از واژهٔ من و شما استفاده می‌کند، مقصودش هویت بخشیدن است. وقتی خودمان را برای دیگران توصیف می‌کنیم، می‌گوییم: من اینگونه هستم…. و یا من آنطور هستم…  به همین ترتیب جهت توصیف یا معرفی کردن خود به دیگران هویت‌مان را برای آنها بازگو می‌کنیم.

عیسی هویت ما را در متی فصل ۵ آیات ۱۴ و ۱۵ اینگونه تشریح می‌کند. او می‌گوید ما نورهستیم. این نور پیشاپیش ما را آراسته و زینت بخشیده، پس نیازی نیست که شخصاً نور برای خودمان خلق کنیم. تنها کاری که باید انجام دهیم بازتاب نور اوست. نور قلب‌های ما از مسیح می‌آید. و زمانی که نور ما روشن است دیگران می‌توانند نور درون‌مان را از نوع سخن گفتن و کلامی که به کار می‌بریم و همچنین نحوه رفتارمان ببینند.

نور هدفمند است! نور باید دیده شود! در غیر اینصورت به چه دردی می‌خورد؟ ما ساخته شده‌ایم تا دیده شویم. شخصی این مطلب را اینگونه بیان کرده ” چیزی به نام پیروی عیسی به صورت مخفیانه وجود ندارد، چرا که مخفی بودن، شاگردی را تخریب می‌کند و متقابلاً شاگرد عیسی بودن مخفی بودن را تخریب می‌کند”. نور ما بایستی آشکار باشد! آشکار در محل کار، آشکار در منزل، در فروشگاه، در رستوران، وقتی در ترافیک هستیم و غیره. همه جا این نور باید برای دیگران قابل مشاهده باشد.

نور رهنماست! چراغهای جلوی یک ماشین در نشان دادن مسیر پیش رو نقشی حیاتی دارد. به همین شکل ایمانداران مسیحی باید راهنمای دیگران باشند. دنیا جای تاریکی است، اما ما به عنوان یک ایماندار مسیحی به اندازه کافی فرصت داریم تا مقداری نور به این دنیا تابانده و تاریکی را پس بزنیم. انسان‌ها در تاریکی گم خواهند شد اما با نور می‌توان آنها را پیدا کرد.

نور هشدار دهنده است! بعضی وقت‌ها به همان شکلی که فانوس دریایی درباره محل قرارگیری خط ساحلی به کشتی‌ها هشدار می‌دهد، مسیحیان هم باید به برادران و خواهران دینی‌شان هشدار بدهند. هشدار از عشق و محبت سرچشمه می‌گیرد. در نظر داشته باشید که هنگام هشدار دادن قضاوت نکنید. هشدار دادن کار ساده‌ای نیست، چراکه باید توجه داشته باشیم، هشدار دادن باعث رنجش دیگران نشویم. هشداری که از روی خشم و عصبانیت، مقصر دانستن یا متهم کردن و میل به آزار رساندن نباشد و تماما از روی عشق و محبت داده شود تاثیر گذار خواهد بود.

عیسی از ما انتظار دارد تا چنین نوری باشیم و با تکیه به قدرت روح القدس درون‌مان می‌توانیم نوری باشیم که عیسی می‌خواهد. کودکان کلاس شما باید این نور را در شما ببینند. نور شما همچنین می‌تواند الهام بخش آنها شده تا چیزهایی شگرف در زندگیشان اتفاق بیفتد!