موضوع امروز:

عیسی از شما می‌خواهد تا دیگران را دوست بدارید، حتی کسانی که شما را دوست ندارند.

کلید واژه:

  • مهربانی : داشتن و یا نشان دادن طبیعتی لطیف و مهربان و تمایل درونی برای کمک به دیگران.
  • دشمن : کسی که به دیگری حمله کرده و یا تلاش می‌کند به او آسیب برساند.
  • شادی کردن : احساس کنید و یا نشان دهید که درباره چیزی بسیار خوشحال هستید.

کمکهای تصویری:

  • فلش کارت‌های ۳آ – ۴ث

جعبه ابزار:

فهرست ابزارهای مورد نیاز

کلام خدا:

  • یوحنا فصل ۱۳ آیات ۲۱تا ۲۷
  • یوحنا فصل ۶ آیات ۷۰ تا ۷۱

نتایج کلیدی:

  • کودکان درک خواهند کرد که چگونه به کسی که دوستشان ندارد محبت کنند.
  • کودکان با این حقیقت کنار خواهند آمد که همه دوستشان نخواهند داشت.
  • کودکان کاری محبت آمیز در حق کسی خواهند کرد که در گذشته رفتار خوبی با آنها نداشته است.

آیهٔ امروز:

 «اما ای شما که گوش فرا می‌دهید، به شما می‌گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و به آنان که از شما نفرت دارند، نیکی کنید.»

لوقا فصل ۶ آیه ۲۷

بخش مربوط به آموزگار

یهودا اَسخَریوطی یکی از دوازده شاگرد برگزیده عیسی بود. عیسی این دوازده نفر را انتخاب کرده بود تا پیام سه سال مأموریتش در زمین را بین جهانیان گسترش دهند. گرچه مشاهده می‌کنیم که این فرد فاقد ایمان واقعی بوده و فریبکاری بیش نبود.(یوحنا فصل۶ آیات ۶۴ تا ۷۱) در نظر داشته باشید که یک شخص تا چه اندازه می‌تواند به عیسی نزدیک شود، بدون اینکه به او ایمان داشته باشد!

نکته قابل توجه این است، یازده شاگرد دیگر از این موضوع مطلع نبودند که یهودا خیانت خواهد کرد. تا قبل از خیانت عیسی از یهودا محافظت کرد. اگر دیگران از این موضوع با خبر می‌شدند احتمالأ از او روی گردان میشدند.

از همان ابتدا تا آخرین لحظات عیسی می‌دانست که یهودا چه خواهد کرد ( یوحنا فصل ۶ آیه ۶۴)، اما او را مجبور نکرد تا خیانتش را انجام دهد. چه بسیار است لطفی که عیسی به جهانیان نشان می‌دهد و چه بسیار است فرصت برای توبه کردن و بازگشت! یهودا مسئول امور مالی بود و چنانکه مشاهده کردیم به مال و ثروت عشق می‌ورزید. صرف نظر از تمام آموزه‌های عیسی برضد پول پرستی و هشدارهای او درباره طمع ورزیدن، یهودا همچنان به سرقت از خزانه ادامه می‌داد.

در شام آخر، پس از آنکه عیسی برای یوحنا افشا می‌کند که خائن یهودا خواهد بود و به محض اینکه یهودا نان را از عیسی دریافت می‌نماید، شیطان در او نفوذ می‌کند.(یوحنا فصل ۱۳ آیه ۲۷) در نظر داشته باشید که یهودا می‌دانست چه می‌کند و کاملا آگاهانه خیانت کرد. او پیش از آن با سران مذهبی ملاقات کرده بود و با آنها بر سر تسلیم عیسی به توافق رسیده بود. یهودا، حتی هشداری را که عیسی سر میز شام به او داد شنید : « …اما وای بر آن کس که پسر انسان را تسلیم دشمن می‌کند. بهتر آن می‌بود که هرگز زاده نمی‌شد.» (متی فصل۲۶ آیه ۲۴) با این وجود برای انجام گناهش اصرار ورزید.

این داستان روشن می‌کند که یک شخص می‌تواند علی رقم زندگی در میان نور، برگزیند که همچنان در تاریکی باشد. یهودا در تاریکی شب در تسخیر شاهزاده تاریکی بود، در حالی که عیسی در نور به شاگردان محبوبش عشق ارزانی می‌داشت. چه تضاد شگفت انگیزی!

یهودا شخصی بی‌شرم بود. چنانکه کمی بعد می‌بینیم با بوسیدن عیسی به او خیانت می‌کند. که در واقع نشانه‌ای بوده برای سربازان تا عیسی را دستگیر کنند. چه لحظه ناگواری!

سحرگاه، سران مذهبی تصمیم می‌گیرند تا عیسی را به قتل برسانند، به همین دلیل او را به دستان پیلاتس می‌سپارند. وقتی یهودا مطلع می‌شود که عیسی متهم شده، دچار پشیمانی می‌شود. بازگشته و پولی را که از بابت خیانت دریافت کرده بود به راهب اعظم برمی‌گرداند و اعتراف می‌کند که با خیانت در حق خون یک بی‌گناه، دچار گناه بزرگی شده است. پس از آن رفته و خود را حلقه آویز می‌کند.

یهودا برای به انجام رساندن یک پیشگویی کتاب‌مقدس مرتکب خودکشی نشد، چرا که در اینصورت خدا مقصر گناه او بود. یهودا تنها مسئول تصمیم‌های خودش بود، و آن تصمیم‌ها کلام خدا را به انجام رساند.

زندگی یهودا به ما نشان می‌دهد که عیسی چه اندازه قادر بوده تا به کسی که لیاقتش را نداشته لطف نشان دهد. محبت عیسی ما را قادر خواهد کرد تا لطفی مشابه را به دیگران نشان دهیم!

همچنین در این داستان قدرت ویران کنندهٔ قلبی را مشاهده می‌کنیم که تمایلی به تغییر ندارد. این امکان وجود دارد که قلب ما توسط پادشاه جلال و شکوه لمس شود، اما همچنان به راه خود ادامه دهیم. سه سال با عیسی بود، شگفتی پس از شگفتی دید، اما آنچه دید و تجربه نمود هرگز شخصیتش را تغییر نداد. چقدر هراسناک است!!!