دسته: شجاع‌دلان

Loading

نان روزانه

چهارشنبه ۲۹ دی

اشعیا ۴۹:‏۱‏-۷

«تو را نوری برای ملت‌ها خواهم ساخت.» (آیۀ ۶)

تعمق در تصویر

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.