تأدیب موضوعی است که به هر پدر و مادری مربوط می‌شود. ترویج نظم‌و‌انضباط در خانواده، برای رشد کلی فرزند مهم است و به او در جهت تصمیم‌گیری‌های صحیح کمک می‌کند. به دلیل اهمیت این موضوع، وظیفهٔ شکل‌دهی ارادهٔفرزندتان، مستلزم مسئولیت‌پذیری روزانهٔ شما خواهد بود. 

به‌منظور شکل‌دادن به رفتار فرزندتان، «مرزهایی» را در خانهٔ خود ایجاد کنید. چه رفتارهایی قابل قبول هستند و کدام‌ها نیستند. مرزها احساس ایمنی و امنیت را فراهم می‌کنند. وقتی کودک شما بداند که این مرزها قابل تغییر نیستند، احساس آرامش می‌کند. عدم احساس این امنیت، باعث می‌شود فرزند شما اضطراب و فشار را تجربه ‌کند و با گستاخی، دورویی و پرخاشگری رفتار کند. این طبیعی است که کودک شما مرزها را آزمایش کند، از‌این‌رو شما باید جهت اجرای محدودیت‌ها در خانه، سخت‌کوش و ثابت‌قدم باشید. هنگامی که فرزند شما یاد بگیرد از قوانین خانه اطاعت کند، آمادگی زیستن مطابق قوانین جامعه را نیز خواهد داشت.

 وجود امنیت و مرزها:

  • رفتارهای قابل‌قبول و غیرقابل‌قبول را مشخص کنید؛
  • به کودکتان در درک اینکه عواقبی برای رفتارش وجود دارد کمک کنید؛ 
  • زمانی‌ را برای آموزش رفتارهای صحیح اختصاص دهید. این موضوع کودک شما را راهنمایی می‌کند تا با تمرین رفتار صحیح، یک رفتار اشتباه را اصلاح کند؛ 
  • شرایط با ثبات و پایداری را در خانه فراهم کنید؛ 
  • اطمینان، بین خود و فرزندتان به‌وجود آورید.
  • به کودک خود این اطمینان را بدهید که او را دوست دارید. 

هنگامی که شما محدودیت‌هایی برای فرزندتان تعیین می‌کنید، می‌توانید نظم‌و‌انضبانی را که فرزندتان نیاز دارد، فراهم کنید. در گذشته نظم‌و‌انضباط، خشنونت‌آمیز و به همراه تنبیه بدنی بود. کلمهٔ نظم‌و‌انضباط اشاره به آموزش یا تعلیم دارد و هدف آن، آموزش‌دادن به کودک است. اینکه چطور به‌وسیلهٔ انتخاب‌های درست، نظم‌و‌انضباط درونی را توسعه دهد. 

هدف شما این نیست که رفتارهای فرزندتان را «کنترل» کنید، بلکه رفتار او را شکل دهید. شما ممکن است قادر به کنترل رفتار فرزند خردسال خود باشید، اما برای فرزندی که در حال بالغ‌شدن است، این کار امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان پدر و مادر، شما باید رهبری و اقتدار را در خانهٔ خود فراهم کنید. 

شما مسئول هستید دستورالعمل‌های مشخصی را وضع کنید، به کودک خود رفتارها و نگرش‌های پسندیده را آموزش دهید و آنهایی که قابل اصلاح هستند را تصحیح کنید. وظیفهٔ شما به‌عنوان والدین این است که خیلی زود اصول اساسی زندگی را به کودک خود آموزش دهید. چگونه دوست‌داشتن دیگران، محبت، صداقت و قابل‌اعتماد‌بودن را به او نشان دهید. این کار مستلزم فداکاری وقت شما، جهت انجام بهترین برای کودکتان است؛ زیرا تلاش‌های شما فواید ماندگاری را برای او فراهم خواهد کرد.

  • مرزها را در خانهٔ خود شرح دهید. چه رفتارهایی پذیرفتنی هستند؟ چه رفتارهایی پذیرفتنی نیستند؟
  • به‌نظر شما چرا والدین نیاز به تأدیب‌کردن و کودکان احتیاج به انضباط رفتاری دارند؟ در بخش بعدی این درس به تشریح این موضوع خواهیم پرداخت؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.