آیا تا‌به‌حال کارهای باغبانی مثل کوتاه‌کردن چمن یا جمع‌آوری علف‌های هرز و برگ‌های خشک را انجام داده‌اید؟ این موضع چه ارتباطی با رشد مسیحی دارد؟جواب این سؤالات را در قسمت قبل بیابید.

آیا خدا فرشتگان را به کمک ما می‌فرستد؟

پیش از این گفتیم که خدا از طریق روح‌القدس یا اجابت‌کردن دعا به ما کمک می‌کند. اما آیا از فرشتگان هم برای کمک به ما استفاده می‌کند؟ فرشتگان موضوع خیلی جالبی برای صحبت‌کردن هستند، این‌طور نیست؟ آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر با یک فرشته روبه‌رو شوید، چه خواهید کرد؟ یا فکر کرده‌اید که شما چند فرشتهٔ نگهبان دارید؟ شاید در ذهن خود یکی از عزیزانتان مثلاً پدر یا مادر بزرگ مرحوم خود را به شکل فرشته تجسم کرده‌اید. داستان فرشتگان از دیرباز و از زمان‌های بسیار دور همراه ما بوده‌اند، اما چه چیزی حقیقت است و چه چیز خیال‌پردازی؟

در این مورد، باید به تنها منبع موثق، یعنی کتاب‌مقدس مراجعه کنیم. در این کتاب، بارها از فرشتگان و وظایف گوناگون آنها صحبت می‌شود. فرشتگان موجودات روحانی قدرتمندی هستند که خدا آفریده و انسان را «اندک زمانی» (ترجمهٔ تحت‌الفظی «اندکی») پایین‌تر از فرشتگان ساخته است (عبرانیان ۷:۲، مزمور ۸:۵) این وضعیت با فرا رسیدن دورانی که آن را به‌عنوان «عصر ملکوت» می‌شناسیم؛ یا به زبان ساده‌تر زمانی که مسیح به این دنیا بازگشته باشد، تغییر خواهد کرد. در آن زمان انسان‌هایی که میراث نجات را دریافت کرده‌اند در مقام و جایگاهی فراتر از فرشتگان قرار خواهند گرفت. در کتاب‌مقدس گاه فرشتگان به‌عنوان «لشگر آسمان» که در خدمت خدا هستند و او را ستایش می‌کنند، معرفی می‌شوند. کلمهٔ «لشگر» نشان می‌دهد که آنها بی‌شمارند.

فرشتگان پیام‌آوران خدا برای انسان‌ها هستند؛ چنانکه در مورد مریم مقدس می‌بینیم. فرشتهٔ خدا به‌نام جبرائیل با مریم ملاقات کرد و به او اطلاع داد که مادر عیسی خواهد بود (لوقا ۲۶:۱- ۳۸). فرشتگان این قدرت را دارند که خود را با شکل و شمایل انسانی ظاهر کنند. در مورد عبارت «فرشته خداوند» در کتاب‌مقدس، این اعتقاد وجود دارد که عبارت مذکور به ظهور عیسای مسیح قبل از تجسم او اشاره می‌کند. فرشتگان وظیفهٔ «درو‌کردن محصول» در پایان این عالم را بر عهده دارند. آنها به امر پسر خدا فرستاده می‌شوند تا همه کسانی که مسیح را رد کرده‌اند به مجازات برسانند (متی ۳۹:۱۳- ۴۲). زمانی هم که عیسی به زمین بازگردد فرشتگان همراه او خواهند بود (متی ۲۵:۳۱).

مهم‌ترین وظیفهٔ فرشتگان این است که در زمان‌های تنگی و نیاز به ایمانداران کمک کنند. چنانکه در مورد ایلیا وقتی از دست ملکه ایزابل فرار می‌کرد (اول پادشاهان ۱۹:۵)؛ یا در مورد عیسی بعد از چهل روز روزه و آزمایش توسط ابلیس در بیابان قبل از شروع خدمتش (متی ۴:۱۱) و در باغ جتسیمانی پیش از دستگیری و مصلوب‌شدن (لوقا ۲۲:۴۳) می‌بینیم. هیچ دلیلی وجود ندارد فکر کنیم که فرشتگان امروزه چنین کارهایی نمی‌کنند.

داستان‌های فراوانی در مورد اشخاص مختلف وجود دارد که فرشتگان آنها را از خطرات قریب‌الوقوع نجات داده‌اند. ممکن است خود شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان چنین تجربه‌ای داشته باشید که به هیچ طریقی نمی‌توانید آن را توصیف کنید. آیا ممکن است ارواح درگذشتگان که در آسمان هستند به فرشته تبدیل شوند؟ بر اساس کتاب‌مقدس، پاسخ این پرسش منفی است. فرشتگان و انسان‌ها همیشه به‌صورت دو موجود با دو ذات متفاوت که توسط خدا برای اهداف متفاوت خلق شده‌اند، باقی می‌مانند. به این ترتیب، آیا واقعاً به کمک بیشتری نیاز داریم؟ از قرار معلوم که این‌طور نیست. خدا ما را تحت پوشش فرشتگان مختلف و از جمله امداد غیبی قرار داده است. اکنون با وجود همهٔ اینها، چطور می‌توانیم در مسیر درست رشد نکنیم؟

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.