تسلیم‌شدن به اراده و خواست «مسیح» یعنی چه؟ در بازی زندگی چطور بدانیم که خدا از ما چه انتظاری دارد؟ جواب این سؤالات را در قسمت قبل بیابید.

زندگی در عصری که افراطیون مذهبی دست به ترور می‌زنند  

ما در زمانی زندگی می‌کنیم که افراطیون مذهبی دست به ترور می‌زنند. مسیحیان و یهودیان هدف آزار قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند، چون آن افراد متعصب اعتقاد دارند که خدایشان به آنها دستور داده است که مسیحی و یهودی را به‌طور کامل از بین ببرند. بنابراین، خیلی مهم است که ما بدانیم که هستیم و که نیستیم. برخی از مسیحیان ممکن است توسط برادران و خواهران یهودی آزار ببینند یا دست‌کم مسخره بشوند و به همین شکل، برخی یهودیان نیز از سوی مسیحیان. این واقعاً زشت و شرم‌آور است؛ چرا که ما یک خانواده هستیم.  

کسانی که به‌راستی مایل هستند از دیدگاه کتاب مقدس در مورد ایمان یهودیان و مسیحیان مطلع شوند، باید فصول ۹ تا ۱۱ رساله به رومیان را بررسی کنند. در آنجا پولس رسول از داوری خدا بر یهودیان سخن می‌گوید و با استناد به کتاب‌مقدس و شواهد تاریخی اعلام می‌کند که به دلیل تمرد و نااطاعتی قوم اسرائیل، پیام نجات از طریق ایمان‌آوردن غیریهودیان یا امتها منتشر شد. او به مسیحیان هشدار می‌دهد که به ایمان خود مغرور نشوند، چون «ریشهٔ» ایمان ایشان هنوز سالم است. اگر به‌خاطر یهودیان نبود، مسیحیان هم وجود نداشتند. پولس مسیحیان غیریهودی را به شاخهٔ زیتون وحشی تشبیه کرده است که به درخت زیتون دیگری (قوم یهود) پیوند شدند؛ چون برخی از شاخه‌های آن درخت بریده شده بودند: «بر آن شاخه‌ها فخر مفروش. اگر چنین کنی به‌یاد داشته که تو حامل ریشه نیستی، بلکه ریشه حامل توست.» (رومیان ۱۱:۱۸)

این قسمت از کلام خدا معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با حفظ احترام نسبت تمام مسیحیان و یهودیان، باید توجه داشته باشیم که در بسیاری موارد هر دو گرفتار کژ‌فهمی و سوءتفاهم هستند. پولس خیلی صریح و آشکار می‌گوید: «ای برادران نمی‌خواهم از این راز غافل باشید مبادا خود را دانا بپندارید که سخت‌دلی بر بخشی از اسرائیل حکمفرما شده است تا وقتی که شمار کامل غیر یهودیان داخل گردند و این چنین تمامی اسرائیل نجات خواهند یافت چنانکه نوشته شده است: رهاننده‌ای از صهیون خواهد آمد و بی‌دینی را از یعقوب برخواهد انداخت و این عهد من با ایشان خواهد بود هنگامی که گناهانشان را از میان بردارم.» (رومیان ۲۵:۱۱-۲۷) هر کسی که ادعا می‌کند مسیحی است، اما میراث یهودی خود را نمی‌شناسد، حقایق مهمی را از دست داده است. پولس این لیاقت و شایستگی را داشت که در مورد این حقیقت صحبت کند؛ چرا که او به‌عنوان یک یهودی وارسته و مؤمن از جانب خدا برگزیده شد تا پیام خوش مسیح را به غیریهودیان برساند.  

چرا مبشرین مسیحی به سراسر دنیا می‌روند و به‌خاطر انجام‌دادن حکم مأموریت بزرگ با خطر جفا و آزار روبه‌رو می‌شوند و حتی زندگی خود را فدا می‌کنند؟ پاسخ این است که آنها تا جایی که بتوانند سهم خود را در متحقق‌ساختن وعدهٔ خدا برای نجات قوم برگزیده‌اش –قوم یهود– و انتشار پیام انجیل در میان غیریهودیان انجام می‌دهند. بهترین تلاش همهٔ ما که خود را پیروان مسیح و مؤمن به پیام نجات و رستگاری انجیل می‌دانیم، این است که هر جا قدم می‌گذاریم ثمرهٔ روح در ما دیده شود. به این نحو می‌توانیم سهم خود را به بهترین شکل انجام دهیم. این یک تصویر بزرگتر است.  

تأمل شخصی  

  • جملهٔ «در جهان، اما نه از جهان» برای من چه معنایی دارد؟
  • واکنش من در قبال دستورات «مربی آسمانی» چیست؟
  • آیا تا‌به‌حال در شرایطی قرار گرفته‌ام که بخواهم کار درست را انجام بدهم در‌حالی‌که می‌دانم ممکن است به شهرت و محبوبیت من لطمه بزند؟ اگر چنین بوده آیا باعث رشد من شده است؟
  • احساس می‌کنم کدام‌یک از موارد ذکر شده به‌عنوان ثمرهٔ روح در غلاطیان فصل ۵ در من وجود دارد؟
  • آیا با مطالعهٔ فصول ۹ تا ۱۱ رومیان در نگرش من نسبت به خاستگاه ایمان مسیحی‌ام و نوع نگاهم به قوم برگزیدهٔ خدا تغییری ایجاد شده است؟  

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.