در بخش قبل در مورد این نوشتم که از نوع آفرینش و یا تولد حوا در کتاب مقدس درمی‌یابیم که او و آدم از یک خمیرمایه بودند و هیچ‌یک از آنها بر دیگری برتری نداشت.

حالا می‌خواهم باز به همین مورد بپردازم، یعنی این موضوع که برخی فکر می‌کنند خانم‌ها از نظر کتاب مقدس درجه اول نیستند. می‌خواهم دقیقاً به آن موردی اشاره کنم که باعث لغزش انسان گردید، یعنی ماجرای خوردن از درخت… بقیهٔ ماجرارا می‌توانید بروید و از کتاب پیدایش، فصل سوم بخوانید. اما آنچه که می‌خواهم بگویم این است که شروع کنندۀ ماجرای درخت و خوردن از آن، حوا بوده است. خُب در نظر اول و به گمان برخی‌ها، ممکن است این‌طور فهمیده شود که حوا مقصر اصلی بوده است، اما به‌نظر نمی‌رسد که کتاب مقدس چنین نگاهی را تأیید کند. نباید فراموش کنیم که این هر دوی آنها (حوا و آدم) هستند که مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند و این هر دوی آنها هستند که مجازات می‌شوند (پیدایش ۳: ۱۶ و ۱۷).

از طرف دیگر باید توجه داشت که حوا، اگر به فرض، موجودی درجه دوم بود، چگونه می‌توانست شروع‌کنندۀ درجه اول این ماجرای بسیار مهم، که کل نظام انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد باشد؟ هر چه بیشتر فکرش را می‌کنم، بیشتر متقاعد می‌شوم که این حوا بوده است که به‌عنوان شروع کنندهٔاین خطا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. 

ممکن است کسی بگوید خُب حالا که چه که حوا شروع کنندۀ گناه اولیه بوده است؟ آیا من باید او را تشویق ‌کنم؟ نه، البته که من او را تشویق نمی‌کنم؛ فقط می‌خواهم بگویم آنهایی که فکر می‌کنند حوا با آدم در خلقت برابر نیست، باید متوجه باشند که حوا آنقدر اهمیت دارد که شروع این ماجرا از او سرچشمه می‌گیرد و باقی ماجرا و حکایت را، چنانکه قبلاً نیز گفتم، می‌توانیم در فصل سوم پیدایش بخوانیم.

اگر چه آدم و حوا هر دو به‌خاطر این گناه و نااطاعتی دچار مرگ روحانی می‌شوند، اما نباید فراموش کنیم که خدا باز هم آنها را مورد مِهر و محبت خودش قرار می‌دهد. خدا هم برای آدم و هم برای حوا لباس فراهم می‌کند و بدین وسیله آنها را محبت می‌کند. این خیلی جالب است، تصورش را بکنید که در طول تاریخ؛ معمولاً خانم‌ها هستند که کار خیاطی را انجام می‌دهند، اما نخستین بار، این خدا بوده است که با فروتنی این کار  را به عهده می‌گیرد. نمی‌دانم! شاید او خیاطی را نیز به حوا آموزش داده باشد؛ کتاب مقدس در‌این‌باره چیزی نمی‌گوید. ولی از خدای محبت و مهربانی، هیچ بعید نیست که این کار را نیز کرده باشد.

آیا در کتاب مقدس می‌توانیم آیه‌ای را بیابیم که دربارۀ نقش زن در خصوص نجات انسان صحبت کرده باشد؟ منتظر پاسخ های شما عزیزان هستم. 

دفعۀ آینده، دربارۀ یکی دیگر شخصیت‌های زنان کتاب مقدس برای شما خواهم گفت.  

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.