اگر خاطرتان مانده باشد قرار بود که این‌بار به‌سراغ نوح برویم. نوح مرد خاصی بود، چون در مورد وی در کلام خدا می‌خوانیم که: «… نوح مردی بود پارسا و در روزگار خویش بی‌عیب…» (پیدایش ۶: ۹).

او واقعاً سعی می‌کرد که کارهایش را کامل و بی‌عیب انجام دهد. همین ساختن کشتی را در نظر بگیرید، او این کار را با دقت هر چه تمام‌تر و به‌نحو نیکویی به اتمام رساند. بعد هم که نوبت توفان شد، او در دستان خداوند مطیع گردید و با خانواده‌اش در کشتی ساکن شد و در نهایت، بعد از اتمام توفان و خشک‌شدن زمین، با خانوادهٔ خود بر زمین ساکن گردید.

تا اینجای داستان نوح به‌نظرم همه چیز روبه‌راه است! گمان نمی‌کنم که نیازی باشد تا من وارد داستان شوم و به فکر تغییر باشم، اما در ادامه اتفاق بسیار ناراحت‌کننده‌ای روی می‌دهد.

در متن کتاب مقدس می‌خوانیم نوح که به کار کشاورزی مشغول بوده است، تاکستانی را کِشت می‌کند و بعد از آن شراب تهیه می‌کند و آنقدر می‌نوشد تا اینکه مست می‌شود. این کار باعث بروز مشکلاتی می‌شود که شما می توانید آن را در پیدایش، فصل نهم، از آیات ۲۲ به بعد مطالعه کنید.

آیا بهترین زمان برای ورود من به داستان آن موقعی نیست که نوح تصمیم می‌گیرد تاکستان را کِشت کند؟ اما مگر کِشت تاکستان به‌خودیِ‌خود کار ناپسندی است؟ بگذارید قدری جلوتر برویم، یعنی وقتی که او از انگور تاکستان شراب تهیه می‌کند، اما کتاب مقدس شراب را نیز به‌خودیِ‌خود و در نفسش چیز بد‌ذاتی نمی‌داند. در واقع این نحوهٔ استفادهٔ ما انسان‌ها از طبیعت و میوه‌های آن گاه به‌طرز نامناسبی است و آنها را بد نشان می‌دهیم. به‌نظر من کلام خدا ما را از اینکه مست شراب شویم، منع می‌کند (افسسیان ۵: ۱۸).

درست است که کتاب مقدس نوح را پارسا و بی‌عیب معرفی می‌کند، اما این بدان معنا نیست که این صفات در وی غیر‌قابل تغییر می‌باشند و در همهٔ مراحل زندگی او در سطح بالایی از کیفیت در وی یافت می‌شوند. البته که نوح در آن شرایطی که در کمال اطاعت و سخت‌کوشی به فرمان‌های خداوند عمل می‌کرد، مردی بی‌عیب بود. اماما نباید فراموش کنیم از زمانی که گناه توسط ماجرای آدم و حوا به زندگی بشر وارد شد دیگر کسی را در کتاب مقدس نمی‌یابیم که او را حقیقتاً به‌طور کامل؛ بی‌نقص و بی‌عیب بیابیم، البته به‌جز شخص عیسی مسیح که کلام خدا او را «استثنا» قرار می‌دهد (رساله به عبرانیان ۴: ۱۵).

به‌نظر شما چرا نفس ما توانایی مقاومت در برابر گناه‌کردن را ندارد؟ آیا امکان دارد چیزی شبیه آن لغزشی که برای نوح روی داد، برای هر کدام از ایمانداران به مسیح نیز اتفاق بیفتد؟ در آن صورت راه چاره چیست؟ 

در قسمت بعدی، به‌سراغ ابرهیم خواهیم رفت، لطفاً با من همچنان همراه باشید.    

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.