در قسمت پیشین، به عهد عتیق مراجعه کردیم و از طرح خدا برای رابطهٔ بین مرد و زن گفتیم. اینکه یک نوع تعهد واقعاً ارزشمند در کتاب‌مقدس وجود دارد و آن را «یک توافق رسمی بین خدا و انسان» توصیف کردیم. همین‌طور اشاره کردیم که خدا طرفدار بزرگ زندگی مشترک است. انواع روابط در کتاب مقدس وجود ندارد و هم‌خانگی یکی از گزینه‌ها نیست. تنها «ازدواج» معیار خداست…

در این قسمت می‌خواهیم راجع به هدف از رابطهٔ بین زن و مرد و تعهد‌دادن صحبت کنیم. اینکه چرا ازدواج مانند «طناب سه‌لا» است.

ازدواج تمامی شرایط عهد‌بستن را دارد

بستن عهد چیزی است که تقریباً امروزه از بین رفته است، اما در پادشاهی خدا این امر هنوز مرکزیت دارد. عهدبستن انواع مختلفی دارد. پیمان خون که خدا با ابراهیم بست، یکی از آنهاست. برخی از کار‌هایی که در این پیمان اجرا می‌شوند عبارتند از: یک وعده غذای رسمی، مبادلهٔ وعده‌ها، مبادلهٔ نام‌ها و برپایی بنای یادبود. همهٔ این عناصر را ما در پیمان ازدواج می‌بینیم! غالباً در یک مراسم عروسی غذایی رسمی وجود دارد، وعده‌های وفاداری در کلیسا رد‌و‌بدل می‌شوند، زن معمولاً نام مرد را می‌گیرد و به‌عنوان یادبود به یکدیگر حلقه می‌دهند. خدا حتی به‌وضوح نشان می‌دهد که در طرح اصلی خود، جایگاه رابطهٔ جنسی را تنها در ازدواج قرار داده است.

طناب سه‌لا

در کتاب جامعه ۱۲:۴ می‌خوانیم: «هرچند کسی ممکن است بر یک تن چیره شود، دو در برابرش خواهند ایستاد. ریسمانِ سه‌لا به آسانی پاره نمی‌شود.» خدا خدای پیمان است. او با و از طریق «عهد» کار می‌کند. قدرت عظیمی در درک عملکرد عهد و پیمان الهی وجود دارد. خداوند خود عملکرد عهد و پیمان را تضمین می‌کند… لحظه‌ای که شما بر زمین پیمان می‌بندید، خدا شخص ثالث این پیمان است. شما و شریک زندگی‌تان دو طرف این پیمان هستید و تنها با حضور خدا در این پیمان است که طناب سه‌لا معنا پیدا می‌کند. در واقع، عهدی که ناشکستنی است.

عیسی و عهد و پیمان

وقتی پولس از ازدواج صحبت می‌کند، آن را به رابطهٔ ما با مسیح ارجاع می‌دهد. افسسیان ۳۱:۵-۳۲ می‌گوید: «از این رو مرد، پدر و مادر خود را ترک گفته، به زن خویش خواهد پیوست، و آن دو یک تن خواهند شد. این راز، بس عظیم است – امّا من دربارۀ مسیح و کلیسا سخن می‌گویم.» این آیات به اندازهٔ کافی واضح و روشن هستند. هدف از رابطهٔ بین زن و مرد یکی‌شدن و چسبیدن به یکدیگر [در روح] است. در واقع، خداوند از ما انتظار دارد که در رابطهٔ خود با شریک زندگی‌مان، تعهد و اتحاد مسیح و کلیسا را الگوی خود قرار داده و آن را دنبال کنیم. چه چیز بهتر از این است که از نمونه‌ای که خدا به ما داده، یعنی عهدی که عیسی با ما بسته است، پیروی کنیم.

به‌دنبال تفاوت‌ها باشید

در جدول زیر به برخی از تفاوت‌های مشخص بین ازدواج سفید (هم‌خانگی) و ازدواج اشاره می‌کنیم:

ازدواج سفید (هم‌خانگی)ازدواج
ساختار انسانیساختار الهی
به‌طور تجربی راز الهی
قراردادپیمان
همه چیز نصف‌نصف همه چیز از آن همدیگر است
فقط به خودتان تعلق داریدبه یکدیگر تعلق دارید
امتحان‌کردنانجام‌دادن
منفعت شخصیازخودگذشتگی
همه چیز تحت اختیار شماستتسلیم‌شدن به یکدیگر
نقش برابرنقش‌های متفاوت (نظم خانوادگی)

تفاوت بین هم‌خانگی و ازدواج تنها از نظر باور نیست، بلکه میان عهدی مقدس که توسط خدا طراحی شده است و توافق عملی ابداع شده و دروغین توسط انسان. در ازدواج سفید شما به‌عنوان شریک زندگی برابر زندگی می‌کنید، در حالی که در طراحی ازدواج نقش‌های متفاوتی برای زن و مرد وجود دارند. همان‌طور که در جدول نشان داده شده است تفاوت‌های ناشی از تفاوت اساسی بین ازدواج سفید (قرارداد) و ازدواج (عهد و پیمان) زیاد است.

آیا عیسی دربارهٔ هم‌خانگی حکمی داده است؟ چرا رابطهٔ جنسی تنها در ازدواج تعریف شده است؟ آیا استدلال‌های بیشتری در‌این‌باره در کتاب‌مقدس وجود دارد؟ در قسمت بعدی به این موضوعات خواهیم پرداخت.

مقالات مرتبط

دیدگاه شما در مورد این مطلب:
این دیدگاه به‌طور خصوصی برای ما فرستاده می‌شود. بنابراین، مشخصات شما «کاملاً» محفوظ است.