یکی از چیزهایی که مسیحیت را از سایر مذاهب و جهان‌بینی‌های موجود متمایز می‌کند، تأکید بر رابطهٔ فردی با خدا است. وقتی به این موضوع فکر کنید، متوجه خواهید شد که این حقیقتاً هدیه‌ای زیبا و حیرت‌انگیز است. خدا شبیه یک قاضی بزرگ نیست که در آسمان نشسته و منتظر فرصت باشد تا مچ شما را بگیرد و یک صاعقه به طرف شما پرتاب کند. او قصد ندارد که تمام سرگرمی‌ها و شادی‌های شما را از بین ببرد، بلکه می‌‌خواهد ارتباطی فردی و عمیق با شما داشته باشد. خدا می‌خواهد به شما بیاموزد که چه هدف خاصی برای زندگی‌تان دارد. خدا همین الان هم شما را به خوبی می‌شناسد، اما شما چگونه او را می‌شناسید؟ آیا می‌توانید مشکلات زندگی و نگرانی خود را با او در میان بگذارید و منتظر بمانید تا از طریق روح‌القدس به شما پاسخ بدهد؟ سخت نیست. خدا ما را آفرید تا او را بشناسیم و هیچ‌کدام از ما نمی‌‌توانیم اشتیاقی را که در اعماق قلبمان وجود دارد، نادیده بگیریم.
ممکن است شما منحصربه‌فرد و بی‌نظیر باشید، اما نمی‌توانید خارج از هدف خدا خوشبختی واقعی را در زندگی تجربه کنید. شما فقط می‌توانید انعکاسی از معنا را در زندگی خود ببینید، مگر آنکه به‌سوی خدا بیایید. برخی در رسیدن به این تصمیم، یک مسیر سخت و طولانی را انتخاب می‌کنند مثلاً یک طرح پنجاه ساله و یا بیشتر در‌حالی‌که برخی دیگر، مسیر مستقیم را در نظر دارند، یعنی ظرف پنج دقیقه. یک دعا که قلب شما را باز کند . همان‌طور که در قسمت قبل گفتیم با کار عیسی مسیح بر روی صلیب دیگر احتیاج به واسطه و قربانی نداریم که به‌حضور خداوند برویم. دعا، گفتگو با خداست. شما می توانید با گفتن آنچه در دل دارید رابطه با خدا را از نو شروع کنید و از خدا بخواهید تا در وجودتان زندگی کند، دعا( گفتگو) تمام آن چیزی است که برای شروع این رابطه احتیاج دارید.

تأمل شخصی
۱- آیا برای من دشوار است که قبول کنم خدا در سه شخصیت پدر، پسر، روح‌القدس وجود دارد؟ چرا بله یا چرا خیر؟
۲- آیا روح‌القدس را از خدا طلبیده و دریافت کرده‌ام؟ دلیلی وجود دارد؟
۳- آیا موردی بوده که من احساس کرده باشم روح‌القدس به‌طرز خاصی مرا هدایت کرده است؟ چه اتفاقی افتاد؟
۴- آیا زندگی من برای دیگران انعکاس حضور خدا است؟ اگر بله، به چه طریق؟
اگر من هنوز مسیحی نیستم، آیا تاکنون در زندگی‌ام به جایی رسیده‌ام که احساس کنم آماده شناخت خدا هستم؟ اگر الان در آن موقعیت هستم، می‌توانم «دعای نجات*» را بخوانم و تصمیم خودم را مُهر کنم. می‌توانم از یک شبان، یا یکی از اعضای خانواده و یا از یک دوست مسیحی درخواست کنم که برای من دعا کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*منظور از دعای نجات، تنها گفتن کلمات نیست، بلکه ابتدا باید با ایمان، نجات از طریق عیسی مسیح را بپذیریم و به نجاتی که در او داریم اعتماد کنیم و بعد آن، این اعتماد را در دعا به او بازگو کنیم. می‌توانیم این‌گونه دعا کنیم: «خداوند من به تو گناه کرده‌ام و پشیمان هستم. ایمان دارم عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب برای گناهان من مُرد و در روز سوم زنده شد تا به این وسیله من رابطه‌ایی بی‌واسطه را با تو آغاز کنم. به نام عیسی مسیح خداوند دعا کردم. آمین.»