در این قسمت، گفت‌وگوی خود را با خواهر«الی» عزیز در مورد تعادل فرهنگی ادامه می‌دهیم و به بیان راهکارهایی دربارهٔ رسیدن به تعادل فرهنگی می‌پردازیم تا با کسب آگاهی بیشتر در این زمینه، به‌عنوان یک زن، نگرش و قدم‌های تازه‌ای را در پیش بگیریم.