در این قسمت می خواهیم به اهمیت حمایت از حیوانات، فعالیتی که شاید کمتر به آن بها داده میشود، بپردازیم و در این خصوص با خواهر عزیزی به اسم نسترن گفتگو خواهیم کرد که سالها در زمینه حمایت و نگهداری از حیوانات دانش و تجربه بسیار دارد و در حال حاضر در کلینیک دامپزشکی مشغول به کار می باشد.