در این قسمت با خواهر عزیزی به نام «رینا» که مشاوری باتجربه هستند، در مورد اهمیت و تأثیر سلامت روح و روان بر مادر و فرزند قبل از بارداری، در دوران بارداری و بعد از آن و راهکارهایی که در این زمینه کمک کننده خواهد بود، گفتگو خواهیم کرد.