«جدی گرفتن و عمل کردن به کلام خدا»

 

فصل پنجم - قسمت ۵

ماموریت

در دنیایی زندگی می کنیم که به دلیل ازدحام و شلوغی زندگی و مشغله های فراوان، نقش کتاب مقدس در زندگی شخص مسیحی خیلی مواقع جایگاهش را از دست می دهد. برای این معضل بزرگ و مهم چه می شود کرد؟ آیا شما کتاب مقدس را مرتب مطالعه می کنید؟

 

۵ راهکار برای نقش پر رنگتر کتاب مقدس در زندگی شخص مسیحی:

  1. کلام خدا را بخوانید، بشنوید و ببینید.  یوشع۹:۱،  رومیان ۱۷:۱۰
  2. در کلام خدا تعمق کنید. بارها در مزامیر به این اشاره شده.  مزامیر ۱۱۹: ۱۵-۱۶
  3. کلام خدا را بررسی کنید. (تفاوت با خواندن) ۲ تیمیوتاوس ۳: ۱۶-۱۷
  4. کلام خدا را حفظ کنید. مزامیر ۱۱:۱۱۹
  5. کلام خدا را زندگی کنید. یعقوب ۱: ۲۲-۲۵

شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

hovan@nlichurch.org