دسته: ماموریت

Loading

نان روزانه

سه‌شنبه ۸ مهر

دانیال ۱۲‏:‏۱‏-‏۴

«خردمندان چون روشنایی افلاک خواهند درخشید…» (آیۀ ۳)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۸ مهر

خدا در دل ایمانداران کار می‌کند، نه در ظاهرشان

یوحنا ۲:۱۵ و ۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.