«انتظارات خدا از ما»

 

فصل پنجم - قسمت ۶

ماموریت

خدا برای ما معجزات و فیض بسیار عظیم و عجیبی دارد. اما آیا در این رابطه عاشقانه ما با خدا، او از ما انتظاراتی هم دارد؟

۴ موضوعی که خدا از ما انتظار دارد:

  1. وقت دادن به خدا.
  2. دادن استعدادها و توانایی ها به خدا.
  3. دادن ده یک و هدایا به خدا.
  4. تسلیم شدن کامل به خدا.

شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

hovan@nlichurch.org