فصل پنجم - قسمت ۸

ماموریت

آیا می دانید ارزش وقت شما چقدر است؟ به نظر شما هر شخص چه مقدار زمان دارد تا با اراده آزاد برای آن تصمیم بگیرد؟

 

۲ عامل اصلی که از وقت های ما می دزدند و ما را از هدفی که برای زندگی و رابطه با خدا داریم دور می کنند، شیطان و دنیا هستند. در این برنامه به ۳ طریقی که ما می توانیم به خدا و خدمت او وقت بدهیم می پردازیم و در ادامه ۳ راهکار عملی.

  • اول: وقت دادن در دعا و نیایش. مزامیر۵:۶۲، متی۴۰:۲۶
  • دوم: وقت دادن به خدمت و کلیسا. کولسیان۱۷:۳، مکاشفه۱۲:۲۲
  • سوم: وقت دادن به دنیای اطراف. کولسیان۴: ۵-۶، افسسیان ۵: ۱۵-۱۶

شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

hovan@nlichurch.org