فصل پنجم - قسمت ۱۰

ماموریت

در این برنامه به ۴ عامل یا دسته گروهی که شیطان و نیروهای شریر می توانند از آنها برای سست کردن و تضعیف ایمان مسیحی ما استفاده کند خواهیم پرداخت.

 • اول: اَماکن (Places)
  • یوشع۱۵:۲۴
 • دوم: افراد (People)
  • مزامیر۱:۱
  • امثال۲۰:۱۳
 • سوم: والدین (Parents)
  • خروج۱۲:۲۰
  • کولسیان۲۰:۳
 • چهارم: همسر (Partner)
  • ۱ قرنتیان ۱۳: ۴-۷ و ۷: ۱۲-۱۴
  • آیه پایانی و تشویقی: تیتوس۲: ۷-۸

شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل زیر ارسال کنید:

hovan@nlichurch.org