دسته: پرسش شما پاسخ ما

پرسش شما پاسخ ما

تدهین (هفت آیین مقدس)

این آیین، از تدهین پیشانی و دست‌ها با روغن مقدس همراه با قرائت یکی از دعاهای مرتبط تشکیل می‌شود.

توبه یا اعتراف (هفت آیین مقدس)

هیچ انسانی قادر نیست که گناهان دیگران را ببخشد، مگر اینکه این وظیفه از جانب خدا باشد تا این اطمینان حاصل شود که بخششِ اعلام شده

هفت راز یا هفت آیین مقدس چیست؟

در مسیحیت سنتی، آیین‌هایی هستند که از آنها به‌عنوان راز یا آیین مقدس یاد می‌شوند؛ اینها به چه معنا هستند؟

Loading

نان روزانه

چهارشنبه ۲۸ مهر

اشعیا ۲:‏۱-‏۱۱

«ایشان شمشیرهای خود را برای ساختن گاوآهن خواهند شکست...» (آیۀ ۴)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۲۸ مهر

ای فرزندان، بیایید آماده باشیم!

اول یوحنا ۲۸:۲

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.