دسته: پرسش شما پاسخ ما

پرسش شما پاسخ ما

تدهین (هفت آیین مقدس)

این آیین، از تدهین پیشانی و دست‌ها با روغن مقدس همراه با قرائت یکی از دعاهای مرتبط تشکیل می‌شود.

توبه، یا اعتراف (هفت آیین مقدس)

هیچ انسانی قادر نیست که گناهان دیگران را ببخشد، مگر اینکه این وظیفه از جانب خدا باشد تا این اطمینان حاصل شود که بخششِ اعلام شده

هفت راز یا هفت آیین مقدس چیست؟

در مسیحیت سنتی، آیین‌هایی هستند که از آنها به‌عنوان راز یا آیین مقدس یاد می‌شوند؛ اینها به چه معنا هستند؟

Loading

نان روزانه

چهارشنبه ۱۵ مرداد

لوقا ۲۳‏:‏۴۴‏-‏۵۶الف

«پس آن را … در مقبره‌ای تراشیده از سنگ نهاد که تا به حال کسی در آن گذاشته نشده بود.» (آیهٔ ۵۳)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روزبه‌روز ۱۵ مرداد

شانه‌های پهن و نیرومندِ پدر

اول پطرس ۷:۵

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.