بند ۱

با بربط و طبل سرود خوانید
با صدای سنج حمدشگویید
هللویاه، هللویاه
جلال بر نام خداوند

بندگردان

شادیم در خداوند، نامش متبارک
شادی کنید ای فرزندان
دست‌ها برافرازید، لب‌ها را بگشایید
جلال بر خداوند گویید

بند ۲

پری روح را بطلبید
شکر و تسبیح را به جا آرید
حمدش خوانید، شکرش گویید
خدای ما شایسته است

بندگردان

شادیم در خداوند، نامش متبارک
شادی کنید ای فرزندان
دست‌ها برافرازید، لب‌ها را بگشایید
جلال بر خداوند گویید

بند ۳

مسیح خدایم، رهگشایم
هادی و نورم، رهنمایم
در سختی‌ها، در تنگی‌ها
صلیب اوست پیروزیم

بندگردان

شادیم در خداوند، نامش متبارک
شادی کنید ای فرزندان
دست‌ها برافرازید، لب‌ها را بگشایید
جلال بر خداوند گویید

شناسنامهٔ سرود
نام: با بربط و طبل سرود خوانید
نام فینگلیش: Baa barbato tabl soroud khaanid
مصرع اول: با بربط و طبل سرود خوانید
شاعر: ک. نوایی
آهنگساز: ف. انصاری
تنظیم کننده: ف. انصاری
مترجم: ورویر آونسیان
زبان اصلی:
مشخصات سرود
گام: Dm
آکرد آغازین: Dm
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: متوسط
سرعت دقیق: ۱۰۵BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: ای مقدسین، ای قوم خدا
آیات مرتبط: