بند ۱

بر افرازیم نام تو را
ای سرور و پادشاه
بنا کنیم بهرت تختی
تا جلوس کنی عیسی

بند ۲

سرودها و ستایش ها
جلال دهند نامت را
آشکار نما روی خود را
اکنون در میان ما

بند ۱

بر افرازیم نام تو را
ای سرور و پادشاه
بنا کنیم بهرت تختی
تا جلوس کنی عیسی

بند ۲

سرودها و ستایش ها
جلال دهند نامت را
آشکار نما روی خود را
اکنون در میان ما

بندگردان

گوییم هللویاه، گوییم هللویاه
گوییم هللویاه، ای پادشاه
گوییم هللویاه، گوییم هللویاه
گوییم هللویاه، ای پادشاه

فرود

گوییم جلال بر تو، گوییم جلال بر تو
گوییم جلال بر تو، ای پادشاه
گوییم جلال بر تو، گوییم جلال بر تو
گوییم جلال بر تو، ای پادشاه

شناسنامهٔ سرود
نام: برافرازیم نام تو را
نام فینگلیش: Barafraazim naame to raa
مصرع اول: بر افرازیم نام تو را
شاعر: روزبه نجارنژاد
آهنگساز: روزبه نجارنژاد
تنظیم کننده: روزبه نجارنژاد
مترجم:
زبان اصلی: فارسی
مشخصات سرود
گام: Em
آکرد آغازین: Em
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: آهسته
سرعت دقیق: ۷۵BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: با لمسش آزادم
آیات مرتبط: