بندگردان

عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند
تا تو را دائماً در کنارم ببینم
عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند
تا تو را دائماً در کنارم ببینم

بند ۱

شوقی تازه، وجدی جدید، آواز تو، حیاتی نو
روحی تازه، قلبی جدید، قوت تو، خدمتی نو

بندگردان

عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند
تا تو را دائماً در کنارم ببینم
عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند
تا تو را دائماً در کنارم ببینم

بند ۲

مسیحی تازه، سری جدید، از گنج تو، رویایی نو
لمسی تازه، مهری جدید، از دست تو، عطایی نو

بندگردان

عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند
تا تو را دائماً در کنارم ببینم
عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند
تا تو را دائماً در کنارم ببینم

شناسنامهٔ سرود
نام: عشقی تازه در قلبم
نام فینگلیش: Eshghi taazeh dar ghalbam
مصرع اول: عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند
شاعر: رامین چنگیزی
آهنگساز: رامین چنگیزی
تنظیم کننده:
مترجم:
زبان اصلی:
مشخصات سرود
گام: Cm
آکرد آغازین: Cm
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: آهسته
سرعت دقیق: ۷۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: کلامت کلام پاک عشقه
آیات مرتبط: