بند ۱

محبت خدا پس عظیم است
چون نهری جوشان و خروشان است
می‌وزد چون نسیم بهاری
می‌آورد امید الهی

بندگردان

گر نباشد این محبت
ما را نیست امید نجات
امید حیات است عیسی
که بر صلیب شد بهر ما فدا

بند ۲

مسیح نخست ما را محبت کرد
خود را فدای گنکاران کرد
فریاد می‌زدند: «او را مصلوب کن!»
ای گنهکار، قلبت را سخت مکن

بندگردان

گر نباشد این محبت
ما را نیست امید نجات
امید حیات است عیسی
که بر صلیب شد بهر ما فدا

بند ۳

مسیح گویدت: «نزد من بیا
می‌کوبم اکنون در قبلترا»
تاخیر مکن، قلب خود را بگشا
تا یابی نجات رایگان را

بندگردان

گر نباشد این محبت
ما را نیست امید نجات
امید حیات است عیسی
که بر صلیب شد بهر ما فدا

شناسنامهٔ سرود
نام: محبت خدا پس عظیم است
نام فینگلیش: Mohabate Khodaa bas azim ast
مصرع اول: محبت خدا پس عظیم است
شاعر:
آهنگساز:
تنظیم کننده:
مترجم: ا. آستوازادوریان
زبان اصلی: ارمنی
مشخصات سرود
گام: Em
آکرد آغازین: Em
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: متوسط
سرعت دقیق: ۸۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: ای عیسی نزدم بیا
آیات مرتبط: