بندگردان

ستایش حرمت، جلال و قوت
از آن تختنشین و بره تا ابدالاباد
ستایش حرمت، جلال و قوت
از آن تختنشین و بره تا ابدالاباد

بند ۱

برهٔ خدا، جانش را در راه
نجات مردم قربانی کرد
لایق است که او، باشد صاحب
جلال و قوت، حکمت و دولت

بندگردان

ستایش حرمت، جلال و قوت
از آن تختنشین و بره تا ابدالاباد
ستایش حرمت، جلال و قوت
از آن تختنشین و بره تا ابدالاباد

بند ۲

لیاقت داری طومار را
از پدرت بگیری، مهرش بازکنی
لیاقت داری آن را بخوانی
چونکه جانت را قربانی کردی

بندگردان

ستایش حرمت، جلال و قوت
از آن تختنشین و بره تا ابدالاباد
ستایش حرمت، جلال و قوت
از آن تختنشین و بره تا ابدالاباد

بند ۳

به خون خود مردم را از هر ملت
خریده‌ای و آزاد کرده‌ای
ایشان را مثل هدیه‌ایزیبا
به حضور وی تقدیم کرده‌ای

بندگردان

ستایش حرمت، جلال و قوت
از آن تختنشین و بره تا ابدالاباد
ستایش حرمت، جلال و قوت
از آن تختنشین و بره تا ابدالاباد

بند ۴

ایشان را به سلطنت رساندی
مثل کاهنان خدای ما
ستایش میکنم نام تو را
خداوند ما، خداوند ما

بندگردان

ستایش حرمت، جلال و قوت
از آن تختنشین و بره تا ابدالاباد
ستایش حرمت، جلال و قوت
از آن تختنشین و بره تا ابدالاباد

شناسنامهٔ سرود
نام: ستایش حرمت
نام فینگلیش: Setaayesh hormat
مصرع اول: ستایش حرمت جلال و قوت
شاعر: ورویر آوانسیان
آهنگساز: ورویر آوانسیان
تنظیم کننده: ورویر آوانسیان
مترجم:
زبان اصلی: فارسی
مشخصات سرود
گام: Em
آکرد آغازین: Em
ریتم: ۶/۸
میزان سرعت: متوسط
سرعت دقیق: ۱۰۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: محبت خداوند ریخته در اردوی ما
آیات مرتبط: