بندگردان

ستایش، ستایش، ستایش
تنها لایق تو
قدوس، قدوس، قدوس
پسر خدا

بند ۱

پرشکوهی، پرجلالی، شاه شاهان
پر ساز قلب‌ها را
پرشکوهی، پرجلالی، شاه شاهان
پر ساز قلب‌ها را

بندگردان

ستایش، ستایش، ستایش
تنها لایق تو
قدوس، قدوس، قدوس
پسر خدا

بند ۱

پرشکوهی، پرجلالی، شاه شاهان
پر ساز قلب‌ها را
پرشکوهی، پرجلالی، شاه شاهان
پر ساز قلب‌ها را

بند ۲

با مسحت، اراده‌ات، و کلامت
لبریز کن ما را
با مسحت، اراده‌ات، و کلامت
لبریز کن ما را

شناسنامهٔ سرود
نام: ستایش
نام فینگلیش: Setaayesh
مصرع اول: ستایش، ستایش، ستایش
شاعر:
آهنگساز:
تنظیم کننده:
مترجم: ژیلبرت هوسپیان
زبان اصلی: انگلیسی
مشخصات سرود
گام: Gm
آکرد آغازین: Gm
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: خیلی آهسته
سرعت دقیق: ۶۵BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: خالق آسمان
آیات مرتبط: