بند ۱

سخن بگو از عمق‌های
وجود خود تو با ما
سخن بگو از عمق‌های
وجود خود تو با ما

بندگردان

بریز بریز
آتش آسمانی را تو بر ما
پدر بریز
آتش آسمانی را تو بر ما

بند ۲

عیسی بریز
محبت الهی را تو بر ما
عیسی بریز
محبت الهی را تو بر ما

بندگردان

بریز بریز
آتش آسمانی را تو بر ما
پدر بریز
آتش آسمانی را تو بر ما

بند ۳

بر مذبح‌های ما
بریز آتش آسمانی
بر مذبح‌های ما
بریز آتش آسمانی

بندگردان

بریز بریز
آتش آسمانی را تو بر ما
پدر بریز
آتش آسمانی را تو بر ما

بند ۴

بنا نما نمونهٔ
آسمان را بر زمین
بنا نما نمونهٔ
آسمان را بر زمین

بندگردان

بریز بریز
آتش آسمانی را تو بر ما
پدر بریز
آتش آسمانی را تو بر ما

شناسنامهٔ سرود
نام: سخن بگو
نام فینگلیش: Sokhan begou
مصرع اول: سخن بگو از عمق‌های وجود خود
شاعر: ورویر آوانسیان
آهنگساز: ورویر آوانسیان
تنظیم کننده: ورویر آوانسیان
مترجم:
زبان اصلی: فارسی
مشخصات سرود
گام: Am
آکرد آغازین: Am
ریتم: ۶/۸
میزان سرعت: کمی تند
سرعت دقیق: ۱۱۵BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: چون ریزد باران روح تو
آیات مرتبط: