بند ۱

تقدیم نمایم خود را
با حمد ای روح خدا
شکر که هدیه نمودی
عیسی را به ما

بند ۲

ملجا و صخرهٔ من
پدر ای سرور من
شکر که هدیه نمودی
عیسی را به ما

بندگردان

ضعیف گوید قوی هستم
در فقر غنی هستم
این است طریق خدای زنده

ضعیف گوید قوی هستم
در فقر غنی هستم
این است طریق خدای زنده

شناسنامهٔ سرود
نام: تقدیم نمایم خود را
نام فینگلیش: Taghdim namaayam khod raa
مصرع اول: تقدیم نمایم خود را
شاعر:
آهنگساز:
تنظیم کننده:
مترجم: ورویر آونسیان
زبان اصلی: انگلیسی
مشخصات سرود
گام: F
آکرد آغازین: F
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: آهسته
سرعت دقیق: ۷۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: تقدیم نمایم خود را
آیات مرتبط: