بندگردان

یهوه یایرا، کرده مهیا
فیض او کافیست مرا، مرا، مرا
یهوه یایرا، کرده مهیا
فیض او کافیست مرا

یهوه یایرا، کرده مهیا
فیض او کافیست مرا، مرا، مرا
یهوه یایرا، کرده مهیا
فیض او کافیست مرا

بند ۱

تمام نیازهایم را
رفع نموده بر طبق جلالش
فرشته خدا قوت می‌بخشد
یهوه یایرا قوت است مرا، مرا، مرا
یهوه یایرا قوت است مرا

بندگردان

یهوه یایرا، کرده مهیا
فیض او کافیست مرا، مرا، مرا
یهوه یایرا، کرده مهیا
فیض او کافیست مرا

یهوه یایرا، کرده مهیا
فیض او کافیست مرا، مرا، مرا
یهوه یایرا، کرده مهیا
فیض او کافیست مرا

بند ۱

تمام نیازهایم را
رفع نموده بر طبق جلالش
فرشته خدا قوت می‌بخشد
یهوه یایرا قوت است مرا، مرا، مرا
یهوه یایرا قوت است مرا

شناسنامهٔ سرود
نام: یهوه یایرا کرده مهیا
نام فینگلیش: Yahovah yaayraa kardeh mohayaa
مصرع اول: یهوه یایرا کرده مهیا
شاعر:
آهنگساز:
تنظیم کننده:
مترجم: ورویر آونسیان
زبان اصلی: ارمنی
مشخصات سرود
گام: Em
آکرد آغازین: Em
ریتم: ۴/۴
میزان سرعت: کمی تند
سرعت دقیق: ۱۲۰BPM (ضرب در دقیقه)
موضوع:
سرود مشابه: یهوه هستی خدای خالق
آیات مرتبط: