زبان اصلی: فارسی

تو بی‌همتایی

بند ۱ تو بی‌همتاییتو بی‌همتاییتو بی‌همتاییتو بی‌همتایی بند ۲ تو خداوندیپسر خداعیسی...

ادامه مطلب

سخن بگو

بند ۱ سخن بگو از عمق‌هایوجود خود تو با ماسخن بگو از عمق‌هایوجود خود تو با ما بندگردان بریز بریزآتش...

ادامه مطلب

پدر آسمانی

بند ۱ پدر آسمانیجلال باد بر نام تواز حال تا ابدالاباداز حال تا ابدالاباد بند ۲ زانوها در نزدت خم...

ادامه مطلب

قلب من دست توست

بند ۱ قلب من دست توستجانم سر مست توستگر اسیر دنیامآزادیم دست توست وقتی یار ندارمتو هستی یار منوقتی...

ادامه مطلب

نهر پرستش

بند ۱ این است نهر پرستش‌های ماجاری به سوی تخت توچشمه‌ای روان از قلب‌های مااین است سرود حمد تو...

ادامه مطلب

قدوس مرا لمس نما

بندگردان قدوس مرا لمس نما، قادر لمسم نمابارهایم را از دوشم تو بردارقدوس مرا لمس نما،...

ادامه مطلب
  • 1
  • 2

نان روزانه

دوشنبه ۵ مهر

مرقس ۱۴:‏۱-‏۱۱

«این زن آنچه در توان داشت، انجام داد.» (آیۀ ۸)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۵ مهر

یکی از حقه‌ّای قدیمی شیطان

داوران ۱:۸

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.