بلایای طبیعی رو به افزایش و شدت در سراسر جهان است. تحقیقات متعدد نشان داده‌ است که بین آسیب‌پذیری در سطح فردی، بلایای طبیعی و طبقه‌بندی اجتماعی ارتباطاتی وجود دارد. این تحقیقات به‌طور گسترده نشان داده‌اند که بلایای طبیعی تأثیرات منفی زیادی مخصوصاً بر زنان، اقلیت‌های قومی و نژادی و سالخوردگان دارد. به‌طور خاص، مطالعات متعدد نشان داده است که رابطهٔ مستقیمی بین قرار‌گرفتن در معرض بلایای طبیعی یا رویدادهای شدید دیگر و میزان خشونت‌های بین‌ فردی خانگی وجود دارد. کسانی که در معرض خشونت خانگی هستند و آن را تجربه می‌کنند، پس از هر بلایی ممکن است با موانع منحصر به فردی مواجه شوند؛ از جمله: از دست دادن دسترسی به مسکن امن و نیاز به باقی ماندن با خانواده یا دوستانی که بتوانند از آنها کمک مالی یا کمک امدادی دریافت کنند. شواهد زیاد و مطالعات منسجم نیز حاکی از آن است که به‌غیر از افزایش خشونت خانگی پس از بلایای طبیعی، خشونت علیه کودکان و سوء‌استفاده از آنها و خشونت‌های جنسی پس از بلایای طبیعی شیوع می‌یابد.

دلایل زیادی برای این افزایش در خشونت وجود دارد. بلایای طبیعی باعث ایجاد استرس شدید ناشی از آسیب‌های به‌وجود‌ آمده از فاجعه، از دست رفتن خانه و جابه‌جایی، از دست دادن شغل و عوامل دیگر می‌شود. این عوامل استرس‌زا ممکن است باعث شود برخی احساس کنند که کنترل زندگی از دست‌شان خارج شده است. این عوامل به اشخاصی که در صدد به‌دست‌آوردن کنترل از دست رفته در زندگی‌شان هستند بهانه‌ای می‌دهد تا درگیر خشونت خانگی شوند. دلایل دیگر مانند افزایش مشکلات روحی و روانی مثل اختلال استرسی پس از آسیب روانی؛ می‌تواند موجب افزایش خشونت خانگی در پی یک فاجعه شود.

اختلال در ساختارهای اجتماعی و خانوادگی، عدم اطمینان اقتصادی و دسترسی محدود به خدمات پلیس و خدمات کمک‌رسانی به قربانیان خشونت خانگی نیز می‌تواند موجب افزایش میزان خشونت خانگی پس از یک فاجعه شود. 

علاوه بر احتمال افزایش خشونت خانگی پس از بلایای طبیعی، افرادی که از خشونت خانگی گریخته‌اند یا در هنگام فرار با چنین بلایایی مواجه شده‌اند نیز ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو شوند. مثلاً ممکن است مجبور شوند محلی که در آن مخفی شده‌اند را ترک کنند و توسط خشونت‌گر خود پیدا شوند. همچنین گاهی اوقات خشونت‌گر می‌تواند قربانی خود را راضی کند که به محل سکونت او باز گردد و با او زندگی کند، مخصوصاً اگر محل سکونت قربانی صدمه دیده باشد ولی محل سکونت خشونت‌گر صدمه ندیده باشد. درک اطلاعات بسیار مهمی که در این مقاله به آن اشاره کردیم قدم اصلی برای امنیت قربانیان خشونت است. در این برههٔسخت که شماری از مردم ایران درگیر پیامدهای بلایای طبیعی هستند، مهم است به‌خاطر داشته باشیم که باید آرامش خود را حفظ کنیم تا بتوانیم بر پیامدهای این فاجعه غلبه کنیم و خشونت خانگی را بر آنها نیفزاییم.