دسته: ویروس کرونا

شاید بشود کاری کرد!

ما با روزهای غم‌انگیزی مواجه هستیم. گسترش ویروس کُرُنا نه تنها زندگی کسانی که در سرزمین ما هستند را تهدید می‌کند، بلکه…

Loading
Loading