دسته: مشاوره

مراقبت اولیه – قسمت اول: مراقبت یا مشاوره اولیه چیست؟

مراقبت، فرآیند توجه و کمکِ به دیگران در مواقع دشوار زندگی است. در مبحث ما، «مراقبت» یعنی کمک کردن به افراد به‌گونه‌ای که آنها بتوانند با یاری خواستن از خدا، به خودشان کمک کنند…

ادامه مطلب
Loading

نان روزانه

چهارشنبه ۱۳ مرداد

ارمیا ۳۸:‏۱۴ تا آخر

«من... بیم دارم...» (آیهٔ ۱۹)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روزبه‌روز ۱۴ مرداد

خدایا عظمت تو از طریق زندگی من دیده شود

مزمور ۱:۱۹- ۵ و ۷- ۹ و ۱۴

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.