دسته: مشاوره

مراقبت اولیه – قسمت اول: مراقبت یا مشاوره اولیه چیست؟

مراقبت، فرآیند توجه و کمکِ به دیگران در مواقع دشوار زندگی است. در مبحث ما، «مراقبت» یعنی کمک کردن به افراد به‌گونه‌ای که آنها بتوانند با یاری خواستن از خدا، به خودشان کمک کنند…

ادامه مطلب
Loading

نان روزانه

چهارشنبه ۱۸ تیر

لوقا ۱۸:‏۱۵-‏۳۰

«احکام را می‌دانی.» (آیهٔ ۲۰)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۸ تیر

وقتِ اضافیِ اهدایی

غلاطیان ۲۰:۲

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.