دسته: مشاوره

مراقبت اولیه – قسمت اول: مراقبت یا مشاوره اولیه چیست؟

مراقبت، فرآیند توجه و کمکِ به دیگران در مواقع دشوار زندگی است. در مبحث ما، «مراقبت» یعنی کمک کردن به افراد به‌گونه‌ای که آنها بتوانند با یاری خواستن از خدا، به خودشان کمک کنند…

ادامه مطلب
Loading

نان روزانه

شنبه ۱۶ فروردین

عبرانیان ۱۳:‏۱۷ تا آخر

«فیض با همهٔ شما باد.» (آیهٔ ۲۵)

تعمق در تصویر

همراه با کلیسای جفا دیده

روز به روز ۱۶ فروردین

۵۶ درجه زیرصفر

مزمور ۲۳:۷۳- ۲۴

موضوعات خاص

Your browser doesn't support the HTML5 CANVAS tag.