:برای مطالعهٔ بیشتر در این باب می‌توانید به مقالهٔ زیر مراجعه فرمایید.

«حقوق‌بشر در زندان‌ها – قوانین کلی»